Iskällans förskola

Välkommen till Iskällans förskola. Iskällans förskola ligger på Övre Komarken i centrala Kungälv och tillhör Rödhaken och Iskällans förskoleenhet.

Iskällans förskola består av fem avdelningar. Två avdelningar för de yngre barnen i åldern 1 till 3 år, en för barn i åldern 1-5 år samt två avdelningar för de äldre barnen.

Här är barnens egna behov viktiga

Barnen ges möjlighet att växa utifrån sina egna förutsättningar. För oss är det viktigt att alla barn känner sig trygga och har roligt samtidigt som de lär sig att tro på sig själva.

Det pedagogiska arbetet ska ge barnen livsglädje och levnadsmod. På Iskällans förskola arbetar vi med utepedagogiken i fokus.

Alla ska behandlas lika

Inom förskolan jobbar vi aktivt för att ingen form av mobbing, diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling ska förekomma. Vi tar hänsyn till varandra så att den gemensamma lärmiljön är trivsam och trygg.

Kränkande behandling kan vara bland annat fysisk, muntlig eller gester och minspel. Du som vårdnadshavare och vi som personal har tillsammans med barnen ansvar för att vi når målet. Hur ansvaret fördelas för att verka förebyggande, när något händer och hur det följs upp finns beskrivet i vår plan mot diskriminering och kränkande behandling. Den uppdateras årligen, enligt sjätte kapitlet i Skollagen.

Här kan du läsa om Iskällans plan mot diskriminering och kränkande behandling (pdf, öppnas i nytt fönster)

 

  Sidan uppdaterades: