Iskällan

Välkommen till Iskällans förskola. På Övre Komarken i centrala Kungälv finns Iskällans förskola som tillhör Förskoleenheten Rödhaken/ Iskällan.

Iskällans förskola består av sex avdelningar, tre för de yngre barnen i åldern 1 till 3 år och tre avdelningar för de äldre barnen. Vi har också en avdelning som är en integrerad grupp för barn med språkstörning.

Här är barnens egna behov viktiga

Här får barnen möjlighet att växa utifrån sina egna förutsättningar. För oss är det viktigt att alla barn känner sig trygga och har roligt samtidigt som de lär sig att tro på sig själva.

Det pedagogiska arbetet ska ge barnen livsglädje och levnadsmod. På Iskällans förskola arbetar vi med utepedagogiken i fokus 

Alla ska behandlas lika

Inom förskolan jobbar vi aktivt för att ingen form av mobbing, diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling ska förekomma. Vi tar hänsyn till varandra så att den gemensamma miljön är trivsam och trygg.

Kränkande behandling kan vara bland annat fysisk, verbal eller gester och minspel. Du som förälder och vi som personal har tillsammans med barnen ansvar för att vi når målet. Hur ansvaret fördelas för att verka förebyggande, när något händer och hur det följs upp finns beskrivet i vår plan mot diskriminering och kränkande behandling. Den uppdateras årligen, enligt sjätte kapitlet i Skollagen.

Här kan du läsa om Iskällans plan mot diskriminering och kränkande behandling (pdf, öppnas i nytt fönster)

 

  Sidan uppdaterades: