Kareby förskola

Granne med åkrar, ängar och skog ligger Kareby naturförskola. Förskolan har en avdelning med barn i åldrarna ett till fem år.

Ny förskola januari 2019

Förskolan byggs för att nå full behovstäckning, för att kunna avveckla verksamhet i moduler och för att kunna avveckla enavdelningsförskolor. Projektet avlastar även Kungälv då ett flertal barn från Kareby idag är hänvisade dit.

Här får barnen vara ute mycket

Hos oss lär sig barnen att bli miljömedvetna och förstå naturens kretslopp. De lär sig att visa hänsyn och respekt för allt levande i naturen. Vi har även flera odlingar på gården som barnen får hjälpa till att sköta. Vi är ute längre stunder i olika väder och årstider, både på vår stora gård men även i miljöerna runt omkring.

Vår förskola har öppna ljusa lokaler där miljön är utformad för att kunna utmana samt stimulera till utforskande lek och lärande.

Vår vision är att erbjuda en kreativ förskola för lustfyllt lärande i en tillåtande och trygg miljö. Vi erbjuder en verksamhet med engagerade professionella pedagoger som ser varje barn samt lyssnar och anpassar verksamheten efter barnens intresse och behov.

Att barnen rör sig och utvecklar sin motorik ser vi som en stor viktig del i vår vardag. Skolans gymnastiksal och hinderbana står till vårt förfogande samt vår utmanande gård som vi hela tiden arbetar aktivt tillsammans med våra engagerade föräldrar.

Dagligen arbetar vi med att varva lugnare stunder mellan de mer aktiva. Ofta delar vi barnen i små grupper för att bättre kunna varje individ och se det kompetenta barnet. Att kunna lyssna, berätta och reflektera genomsyrar vår vardag.

Igenom leken tränas viktiga byggstenar så som det sociala samspelet. Vi finns självklart alltid i närheten och som stöttepelare för barnen. Det viktigaste för oss är trygga barn samt föräldrar och vårt motto är att ha roligt tillsammans!

Likabehandlingsplan

Alla ska behandlas lika
Inom förskolan jobbar vi aktivt för att ingen form av mobbing, diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling ska förekomma. Vi tar hänsyn till varandra så att den gemensamma miljön är trivsam och trygg. Kränkande behandling kan vara bland annat fysisk, verbal eller gester och minspel. Du som förälder och vi som personal har tillsammans med barnen ansvar för att vi når målet. Hur ansvaret fördelas för att verka förebyggande, när något händer och hur det följs upp finns beskrivet i vår likabehandlingsplan. Den uppdateras årligen, enligt sjätte kapitlet i Skollagen.

Här kan du läsa Karebys likabehandlingsplan (pdf, öppnas i nytt fönster)

 

  Sidan uppdaterades: