Kareby Naturförskola

Granne med åkrar, ängar och skog ligger Kareby naturförskola. Förskolan har en avdelning med barn i åldrarna ett till fem år.

Här får barnen vara ute mycket

Hos oss lär sig barnen att bli miljömedvetna och förstå naturens kretslopp. De lär sig att visa hänsyn och respekt för allt levande i naturen. Vi har även flera odlingar på gården som barnen får hjälpa till att sköta. Vi är ute längre stunder i olika väder och årstider, både på vår stora gård men även i miljöerna runt omkring.

Likabehandlingsplan

Alla ska behandlas lika
Inom förskolan jobbar vi aktivt för att ingen form av mobbing, diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling ska förekomma. Vi tar hänsyn till varandra så att den gemensamma miljön är trivsam och trygg. Kränkande behandling kan vara bland annat fysisk, verbal eller gester och minspel. Du som förälder och vi som personal har tillsammans med barnen ansvar för att vi når målet. Hur ansvaret fördelas för att verka förebyggande, när något händer och hur det följs upp finns beskrivet i vår likabehandlingsplan. Den uppdateras årligen, enligt 6 kapitlet i Skollagen.

Här kan du läsa Karebys likabehandlingsplan (pdf, öppnas i nytt fönster)

 

  Sidan uppdaterades: