Klockarebolets förskola

Klockarebolets förskola ligger i ett lugnt område väster om Ytterby centrum. Här går barn i åldrarna ett till fem år. Förskolan har två avdelningar.

Vi sätter leken i främsta rummet, då vi vet att den har stor betydelse för barns utveckling och lärande. Hos oss får barnen en trygg grund genom lek, glädje och ett lustfyllt lärande. De lämnar förskolan med tillit till den egna förmågan och har framtidstro.

Alla avdelningar har åldern 1-5 år. På alla förskolor lagas frukost och mellanmål. Varmrätten vid lunchen kommer från Ytterbyskolans kök. Pasta, potatis, ris och sallader tillagas i respektive kök.

Vi ägnar oss åt ett långsiktigt pedagogiskt arbete med inriktning mot hållbar utveckling. Prioriterade områden för personalens arbete är dokumentation samt att implementera den av Skolverket bearbetade läroplanen för förskolan.

Barnens hälsa i fokus

Med hälsan i centrum erbjuds barnen en varierad och medveten verksamhet. Barnen leker mycket, både inom- och utomhus. De ställs inför utmaningar och upplevelser som främjar det lustfyllda lärandet.

Vi lägger stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling. Med hjälp av sång, musik, rörelse, färg och form lär sig barnen på ett roligt sätt att skapa och att kommunicera. 

Alla ska behandlas lika

Inom förskolan jobbar vi aktivt för att ingen form av mobbing, diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling ska förekomma. Vi tar hänsyn till varandra så att den gemensamma miljön är trivsam och trygg. Kränkande behandling kan vara bland annat fysisk, verbal eller gester och minspel. Du som förälder och vi som personal har tillsammans med barnen ansvar för att vi når målet. Hur ansvaret fördelas för att verka förebyggande, när något händer och hur det följs upp finns beskrivet i vår plan mot diskriminering och kränkande behandling. Den uppdateras årligen, enligt sjätte kapitlet i Skollagen.

 

 

  Sidan uppdaterades: