Kongahälla förskola

Kongahälla förskola ligger i det nya kvarteret Torpe gränd på Kongahällatomten. Förskolan har barn i åldrarna 1 - 5 år.

Kongahälla förskola består av tre avdelningar med uppdelning 1-5 år på två avdelningar och en språkavdelning 3-5 år.
Kongahälla förskola ligger i centrala Kungälv och är en nystartad förskola som öppnade i augusti 2017. På förskolan finns härliga och ljusa lokaler med gemensamma utrymmen som är föränderliga. Maten serveras som buffé av vår kokerska med möjligheter till många olika smaker och synintryck.

Förskolan präglas av två ledord som är arbetsglädje och mod och dessa är viktiga ingredienser i vårt dagliga arbete.

Förskolans entréer till avdelningarna är från innergården. Förskolans utemiljöer finns på innergården med tillgång till lekplats i den angränsande parken.

Alla ska behandlas lika

Inom förskolan jobbar vi aktivt för att ingen form av mobbing, diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling ska förekomma. Vi tar hänsyn till varandra så att den gemensamma miljön är trivsam och trygg. Kränkande behandling kan vara bland annat fysisk, verbal eller gester och minspel. Du som förälder och vi som personal har tillsammans med barnen ansvar för att vi når målet. Hur ansvaret fördelas för att verka förebyggande, när något händer och hur det följs upp finns beskrivet i vår plan mot diskriminering och kränkande behandling. Den uppdateras årligen, enligt sjätte kapitlet i Skollagen.

Här kan du läsa Kongahällas plan mot diskriminering och kränkande behandling(pdf, 460 kB)

  Sidan uppdaterades: