Kvarnen

Kvarnen förskola erbjuder en trygg miljö som lockar till lek och aktiviteter. Förskolan har en avdelning med barn i åldrarna 1 - 5 år.

Vi är ett stabilt arbetslag och ni möter vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med barnen både enskilt och i grupp. 
Vi erbjuder barnen en trygg miljö som lockar till lek och aktivitet. Vi har ett tillåtande arbetsklimat där barn och vuxna har roligt tillsammans.
På vår förskola läggs stor vikt vid den sociala kompetensen, språkutvecklingen och empatin.

Den sociala kompetensen tränas genom lek, samvaro och i dialogen mellan barn-barn och barn-vuxen. Språket stimuleras genom saga, poesi, rim och ramsor samt ett rikt utbud av barnlitteratur.
 
Empatin kommer bl.a. fram när barnen stöter på ”Hoppe Hare” uppe i skogen. Vi använder mjukis-haren som ett ”verktyg” där barnen får ta hem honom och sköta om honom. Vi får följa det hela i form av en dagbok.

Under dagen arbetar vi med att varva lugnare stunder med rörligare lekar. De rörliga lekarna sker oftast ute då miljön inbjuder till mycket motorisk träning. Det är härligt att se barnen följa stigarna i vår slänt och leka mellan träd och buskar.

Likabehandlingsplan

Alla ska behandlas lika
Inom förskolan jobbar vi aktivt för att ingen form av mobbing, diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling ska förekomma. Vi tar hänsyn till varandra så att den gemensamma miljön är trivsam och trygg.
Kränkande behandling kan vara bland annat fysisk, verbal eller gester och minspel. Du som förälder och vi som personal har tillsammans med barnen ansvar för att vi når målet. Hur ansvaret fördelas för att verka förebyggande, när något händer och hur det följs upp finns beskrivet i vår likabehandlingsplan. Den uppdateras årligen, enligt 6 kapitlet i Skollagen. 

 Här kan du läsa Kvarnens likabehandlingsplan (pdf, öppnas i nytt fönster)

 

  Sidan uppdaterades: