Norrgården

Kareby Norrgårdens förskola öppnade sina portar februari 2009, vi ligger mitt i Kareby centrum i anslutning till skolan. Här finns två avdelningar med barn i åldern 1 - 5 år.

Vår förskola har öppna ljusa lokaler där miljön är utformad för att kunna utmana samt stimulera till utforskande lek och lärande.

Vår vision är att erbjuda en kreativ förskola för lustfyllt lärande i en tillåtande och trygg miljö. Vi erbjuder en verksamhet med engagerade professionella pedagoger som ser varje barn samt lyssnar och anpassar verksamheten efter barnens intresse och behov.

Att barnen rör sig och utvecklar sin motorik ser vi som en stor viktig del i vår vardag. Skolans gymnastiksal och hinderbana står till vårt förfogande samt vår utmanande gård som vi hela tiden arbetar aktivt tillsammans med våra engagerade föräldrar. 

Dagligen arbetar vi med att varva lugnare stunder mellan de mer aktiva.
Ofta delar vi barnen i små grupper för att bättre kunna varje idivid och se det kompetenta barnet. Att kunna lyssna, berätta och reflektera genomsyrar vår vardag. 

Igenom leken tränas viktiga byggstenar så som det sociala samspelet. Vi finns självklart alltid i närheten och som stöttepelare för barnen. Det viktigaste för oss är trygga barn samt föräldrar och vårt motto är att ha roligt tillsammans!

Likabehandlingsplan

Alla ska behandlas lika Inom förskolan jobbar vi aktivt för att ingen form av mobbing, diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling ska förekomma. Vi tar hänsyn till varandra så att den gemensamma miljön är trivsam och trygg. Kränkande behandling kan vara bland annat fysisk, verbal eller gester och minspel. Du som förälder och vi som personal har tillsammans med barnen ansvar för att vi når målet. Hur ansvaret fördelas för att verka förebyggande, när något händer och hur det följs upp finns beskrivet i vår likabehandlingsplan. Den uppdateras årligen, enligt 6 kapitlet i Skollagen.

  Sidan uppdaterades: