Rödhaken

På Övre Komarken i centrala Kungälv ligger Rödhakens förskola. Förskolan har fem avdelningar, tre med barn i åldrarna 1-5 år, en avdelning med äldre barn och en avdelning med yngre.

Här är barnens egna behov viktiga

Här får barnen möjlighet att växa utifrån sina egna förutsättningar. För oss är det viktigt att alla barn känner sig trygga och har roligt samtidigt som de lär sig att tro på sig själva.

Personalen arbetar i arbetslag dels utifrån den avdelning man ansvarar för, men också i det arbetslaget som ansvarar för yngre respektive äldre barn.
När vi arbetar över hela enheten jobbar vi ofta i lärgrupper för att ta vara på varandras erfarenheter och kompetenser.

Vi är en enhet utan diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Alla är lika mycket värda, alla känner sig trygga och möts med respekt.

Alla ska behandlas lika

Inom förskolan jobbar vi aktivt för att ingen form av mobbing, diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling ska förekomma. Vi tar hänsyn till varandra så att den gemensamma miljön är trivsam och trygg. Kränkande behandling kan vara bland annat fysisk, muntlig eller gester och minspel. Du som förälder och vi som personal har tillsammans med barnen ansvar för att vi når målet. Hur ansvaret fördelas för att verka förebyggande, när något händer och hur det följs upp finns beskrivet i vår plan mot diskriminering och kränkande behandling. Den uppdateras årligen, enligt sjätte kapitlet i Skollagen.

Här kan du läsa om Rödhakens plan mot diskriminering och kränkande behandling (pdf, öppnas i nytt fönster

 

  Sidan uppdaterades: