Förskolan Sagoslottet

Sagoslottet ligger centralt vid Kärna torg, med gångavstånd till natur, skola och bibliotek. Förskolan har två hemvister för barn åldrarna 1 - 5 år.

Att barnen har roligt när de är på förskolan tycker vi är viktigt. Vi arbetar med empati och hur man ska vara mot varandra, bland annat genom kompissamtal och massagesagor.

Här får barnen kunskap genom lek

Vi värnar även om den fria leken både inne och ute. I den fria leken söker och skapar barn kunskap utifrån sina erfarenheter.

Här får barnen under ett år arbeta med ett sagotema. Det gör vi tillsammans med de övriga förskolorna inom Kärna förskoleenhet och vi har en gemensam avslutning. I sagan vävs genustänkande, miljötänkande, matematik och sånger in. På så sätt skapar vi en rolig, trygg och lärorik verksamhet för barnen.

Allas lika värde

Vi vill ge barnen en trygg, utvecklande och trivsam miljö där grundläggande demokratiska värden råder och där alla människors lika värde främjas. Alla barn ska bli sedda för den de är och få stöd i att utvecklas utifrån sina förutsättningar, i samspel med varandra. Våra värdeord är: Trygghet, Glädje, Lärande och Hänsyn.

Vårt arbete med allas lika värde och trygghet har vi beskrivit i vår plan mot diskriminering och kränkande behandling som uppdateras årligen. Vi arbetar för en trygg miljö där alla barn, föräldrar och pedagoger ska känna sig välkomna. Ingen ska bli eller känna sig diskriminerad, trakasserad, eller bli utsatt för annan kränkande behandling. De vuxna som vistas i verksamheten har ett gemensamt ansvar för att alla respekteras. 

 

 

  Sidan uppdaterades: