Sagoslottet

Sagoslottet ligger centralt vid Kärna torg, med gångavstånd till natur, skola och bibliotek. Förskolan har två avdelningar för barn åldrarna 1 - 5 år.

Att barnen har roligt när de är på förskolan tycker vi är viktigt. Vi arbetar med empati och hur man ska vara mot varandra, bland annat genom kompissamtal och massagesagor.

Här får barnen kunskap genom lek

Vi värnar även om den fria leken både inne och ute. I den fria leken söker och skapar barn kunskap utifrån sina erfarenheter.

Här får barnen under ett år arbeta med ett sagotema. Det gör vi tillsammans med de övriga förskolorna inom Kärna förskoleenhet och vi har en gemensam avslutning. I sagan vävs genustänkande, miljötänkande, matematik och sånger in. På så sätt skapar vi en rolig, trygg och lärorik verksamhet för barnen.

Likabehandlingsplan

Alla ska behandlas lika
Inom förskolan jobbar vi aktivt för att ingen form av mobbing, diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling ska förekomma. Vi tar hänsyn till varandra så att den gemensamma miljön är trivsam och trygg. Kränkande behandling kan vara bland annat fysisk, verbal eller gester och minspel. Du som förälder och vi som personal har tillsammans med barnen ansvar för att vi når målet. Hur ansvaret fördelas för att verka förebyggande, när något händer och hur det följs upp finns beskrivet i vår likabehandlingsplan. Den uppdateras årligen, enligt 6 kapitlet i Skollagen.

Här kan du läsa Sagoslottets likabehandlingsplan (pdf, öppnas i nytt fönster)

 

  Sidan uppdaterades: