Tyfter

I en lummig skogsmiljö intill skolan i Diseröd ligger Tyfter förskola. Förskolan har sex avdelningar med barn i åldrarna 1 - 5 år.

Vi satsar på livsstil och hälsa

Förskolans gård är en grön oas som inbjuder till lek och fantasi i en utforskande och varierande miljö för alla åldrar. Denna nyttjar vi dagligen oavsett väder. En gång i veckan har varje avdelning skogsdag. Då lämnar vi förskolans gård och nyttjar naturområdena runt omkring förskolans närmiljö.

Sedan 2013 är vi certifierad för Grön flagg vilket innebär att vi arbetar kontinuerligt för en hållbar utveckling. Kretslopp, livsstil och hälsa är områden vi hittills arbetat med.

En gång i veckan har vi "Röris" med de äldsta barnen. Barnen träffas ihop med en pedagog, som har gått en utbildning genom Friskis och Svettis och därefter blivit Rörisinstruktör. Detta leder även till en god gruppkänsla och sammanhållning inför att barnen skall börja i förskoleklass.

Likabehandlingsplan

Alla ska behandlas lika
Inom förskolan jobbar vi aktivt för att ingen form av mobbing, diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling ska förekomma. Vi tar hänsyn till varandra så att den gemensamma miljön är trivsam och trygg.

Kränkande behandling kan vara bland annat fysisk, verbal eller gester och minspel. Du som förälder och vi som personal har tillsammans med barnen ansvar för att vi når målet. Hur ansvaret fördelas för att verka förebyggande, när något händer och hur det följs upp finns beskrivet i vår likabehandlingsplan. Den uppdateras årligen, enligt sjätte kapitlet i Skollagen.

Här kan du läsa Tyfters likabehandlingsplan (pdf, öppnas i nytt fönster)

 

  Sidan uppdaterades: