Ugglans förskola

I centrala Ytterby med närhet till både skola och kommunikationer ligger Ugglans förskola. Förskolan har tre avdelningar med barn i åldrarna 1-5 år.

På Ugglan sätter vi leken i främsta rummet, då vi vet att den har stor betydelse för barns utveckling och lärande. Hos oss får barnen en trygg grund genom lek, glädje och ett lustfyllt lärande. De lämnar förskolan med tillit till den egna förmågan och har framtidstro.

Ugglans och Kastellegårdens förskoleenhetenhet består av två förskolor

Alla avdelningar har åldern 1-5 år. På alla förskolor lagas frukost och mellanmål. Varmrätten vid lunchen kommer från Ytterbyskolans kök. Pasta, potatis, ris och sallader tillagas i respektive kök.

Vi bedriver ett långsiktigt pedagogiskt arbete med inriktning mot hållbar utveckling. Samtliga förskolor har utmärkelsen ”Skola för hållbar utveckling”  (pdf, filstorlek 2,19 MB).
Prioriterade område på förskolorna i år är Dokumentation, Natur/teknik och Läslyktan. I övrigt arbetar vi utifrån förskolans läroplan. Enheten har föräldrasamråd som träffas en gång/termin.

Utvecklas med skapande verksamhet

Barnen arbetar mycket med skapande verksamhet i olika former. De får lära sig olika målartekniker, de jobbar med lera och testar på teater. Genom skapandet tränar barnen sin fantasi, finmotorik, språk och samspel med andra.

Alla ska behandlas lika

Inom förskolan jobbar vi aktivt för att ingen form av mobbing, diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling ska förekomma. Vi tar hänsyn till varandra så att den gemensamma miljön är trivsam och trygg. Kränkande behandling kan vara bland annat fysisk, muntlig eller gester och minspel. Du som förälder och vi som personal har tillsammans med barnen ansvar för att vi når målet. Hur ansvaret fördelas för att verka förebyggande, när något händer och hur det följs upp finns beskrivet i vår plan mot diskriminering och kränkande behandling. Den uppdateras årligen, enligt sjätte kapitlet i Skollagen.

 

  Sidan uppdaterades: