Ulvegärde

Ulvegärde förskola ligger i utkanten av Ulvegärde bostadsområde, cirka tre kilometer från Kungälvs centrum. Förskolan består av två avdelningar med barn i åldern 1 - 5 år.

Vår verksamhet

Ulvegärde förskola är en liten förskola med 2 avdelningar, Sjöstjärnan och Sjöhästen. Båda avdelningarna har barn i åldrarna ett till fem år. Vi arbetar tematiskt utifrån sagans värld där läroplanens olika delar vävs in på ett lustfyllt och lärorikt sätt. Vi vill skapa en trygg och rolig verksamhet för barnen.

Likabehandlingsplan

Alla ska behandlas lika
Inom förskolan jobbar vi aktivt för att ingen form av mobbing, diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling ska förekomma. Vi tar hänsyn till varandra så att den gemensamma miljön är trivsam och trygg. Kränkande behandling kan vara bland annat fysisk, verbal eller gester och minspel. Du som förälder och vi som personal har tillsammans med barnen ansvar för att vi når målet. Hur ansvaret fördelas för att verka förebyggande, när något händer och hur det följs upp finns beskrivet i vår likabehandlingsplan. Den uppdateras årligen, enligt sjätte kapitlet i Skollagen.

Här kan du läsa Ulvegärdes likabehandlingsplan (pdf, öppnas i nytt fönster)

 

  Sidan uppdaterades: