Köregler

I Kungälv har vi en kö för hela kommunen och vi försöker alltid så långt det är möjligt tillgodose familjens önskemål.

Du kan anmäla intresse om plats när du vill. Ködatum blir tidigast fyra månader innan du önskar plats. Det är dock inte säkert att Kungälvs kommun direkt kan erbjuda plats på förstahandsvalet för önskad förskola eller familjedaghem. För er som behöver ha plats under perioden juni och juli, sker placeringar på sommaröppna förskolor. Nyplaceringar under semesterperioden görs endast i undantagsfall.


En kö i hela kommunen

I Kungälvs kommun har vi en kö för hela kommunen. Det innebär att plats erbjuds utifrån ködatum och vi försöker alltid så långt det är möjligt att tillgodose familjens önskemål. Rektorn skapar barngrupper så det blir så bra som möjligt för barnen. Om två eller flera barn har samma ködatum avgörs turordningen av förskolebarnets ålder, äldst går först. Undantag kan dock göras vid särskilda situationer.


Vem har rätt till en plats?

Man har rätt till en förskoleplats om:

  • barnet är folkbokfört i Kungälvs kommun. För inflyttande ska adress, tomt- eller fastighetsbeteckning kunna anges.
  • förälder eller annan vårdnadshavare som barnet bor hos förvärvsarbetar eller studerar (sjukskrivning jämställd med förvärvsarbete)
  • föräldern är arbetslös och aktivt arbetssökande (gäller inte öppen fritidsverksamhet i ålder 10 -13 år) – begränsat till 15 timmar per vecka i förskoleverksamhet.
  • föräldern är föräldraledig för yngre barn (gäller inte fritidsverksamhet) – begränsat till 15 timmar per vecka i förskoleverksamhet.

Föräldrarna har rätt till förskole- och fritidsverksamhet den tid som behövs för arbete eller studier inklusive restid.

Tacka nej till plats

Om du blir erbjuden en plats och tackar nej, gäller inte anmälan längre. Blir du erbjuden ett annat alternativ än det du valt och tackar ja, har du rätt att stå kvar med ursprungligt ködatum. Tackar du däremot nej mister du ditt ködatum och får göra en ny anmälan. Du får dock behålla ditt ködatum om du erbjuds förskola istället för familjedaghem eller tvärtom.

Tackar man nej har kommunen fullgjort sin lagstadgade skyldighet att erbjuda plats inom den tidsram som gäller. Förälder som ändrar eller lägger till köalternativ står kvar på ursprungligt anmälningsdatum. Den dag som är barnets första inskolningsdag kallas för placeringsdatum.

  Sidan uppdaterades: