Modersmålsstöd

Modersmålsstödet handlar om att visa intresse för barnens modersmål, att uppmuntra att modersmålet talas i hemmet, att få barnet att bli nyfiket och positivt inställd till flerspråkighet.

Varje förskola är ansvarig för att arbeta med modersmålsstöd som ett av målen i Läroplanen för förskolan och att arbeta med värderingar och attityder.

Detta kan förskolans personal göra genom att:
• Lära sig enstaka ord eller fraser på modersmålet
• Låta modersmålet vara synligt genom till exempel alfabet, böcker, affischer, kartor, bilder från olika länder och kulturer.
• Spela musik från olika länder
• Låta barnen lyssna på sagor på sitt modersmål
• Använda barnens familjer som en resurs

  Sidan uppdaterades: