Sektor Bildning och lärandes ledning

Sektorns ledningsgrupp utgörs av Sektorchef, verksamhetschefer, Stödenhetschef och Utvecklingschef. Inom varje verksamhet finns ett antal enheter.

 

Sektorchef

Tf Sektorchef: Jan Magnusson
E-post: jan.magnusson2@kungalv.se

Förskola

Tf Verksamhetschef Förskola: Ann Ryström
E-post: ann.rystrom@kungalv.se

Grundskola

Verksamhetschef Grundskola: Amela Filipovic
E-post: amela.filipovic@kungalv.se

Gymnasieskola och Vuxenutbildning

Verksamhetschef Gymnasie- och Vuxenutbildning: Cristine Lysell
E-post: cristine.lysell@kungalv.se

Stödenheten

Stödenhetschef: Catharina Bengtsson

E-post: catharina.bengtsson@kungalv.se

Utvecklingsenhet

Utvecklingschef: Anneli Holmén Hilding
E-post: anneli.holmenhilding@kungalv.se

 

  Sidan uppdaterades: