Sektor Bildning och lärandes ledning

Sektorns ledningsgrupp utgörs av sektorchef, verksamhetschefer och stödenhetschef. Inom varje verksamhet finns ett antal enheter.

 

Sektorchef

Sektorchef: Dennis Reinhold
E-post: dennis.reinhold@kungalv.se

Förskola

Verksamhetschef Förskola: Monica Carhult Karlsson
E-post: monica.carhultkarlsson@skola.kungalv.se

Grundskola

Verksamhetschef Grundskola F-6: Amela Filipovic
E-post: amela.filipovic@skola.kungalv.se

Verksamhetschef Grundskola 7-9: Catharina Bengtsson
E-post: catharina.bengtsson@skola.kungalv.se

Gymnasieskola och Vuxenutbildning

Tillförordnad verksamhetschef Gymnasie- och Vuxenutbildning: Lars-Gunnar Hermansson
E-post: lars-gunnar.hermansson@skola.kungalv.se

Tillförordnad verksamhetschef Gymnasie- och Vuxenutbildning: Johan Lindh
E-post: johan.lindh@skola.kungalv.se

Stödenheten

Stödenhetschef: Catharina Bengtsson
E-post: catharina.bengtsson@skola.kungalv.se

Flerspråksenheten

Flerspråksenhetschef: Sausan Rooke
E-post: sausan.rooke@skola.kungalv.se

Kulturenheten

Kulturenhetschef: Mariella Sivertstrand
E-post: mariella.sivertstrand@skola.kungalv.se

Biblioteksenheten

Bibliotekschef: Annelie Johannisson
E-post: annelie.johannisson@skola.kungalv.se

Administration Bildning och lärande

Chef: Dennis Reinhold
E-post: dennis.reinhold@kungalv.se

 

  Sidan uppdaterades: