Bryggan - multikompetent team i förskolan

För att möta familjers behov av råd, stöd och hjälp, har två socionomer och en specialpedagog anställts i ett Multikompetent team i förskolan - Bryggan. Teamet ska arbeta med personal i förskolan, barn och föräldrar. Exempel på insatser kan vara konsultation och föräldrastöd.

De kan arbeta i nätverksform och samverka med flera olika aktörer som vänder sig till barn i förskoleåldern och deras föräldrar.
Investeringen "Multikompetent team i förskolan" syftar till att förebygga utanförskap och möjliggör en kompetens- och resursförstärkning genom delvis nya yrkeskategorier inom förskolan för både det allmänt förebyggande arbetet och den riktade preventionen.
Utifrån den översiktsanalys som genomförts för Kungälvs kommun kommer insatserna att koncentreras till de geografiska områden som bedömts bäst behöva investeringen.

Läs mer om multikompetenta teamet Bryggan  (artikel)

Mer information om föräldrastöd (extern länk)

Läs mer om social översiktsplan

 

 

 


 

 

 

 

  Sidan uppdaterades: