Verksamhetsstängda dagar

Fyra dagar per år är förskola, fritids och pedagogisk omsorg (familjedaghem) stängda, eftersom personalen har studiedagar.

Stängda dagar under läsåret 2022 - 2023

Om du inte kan ordna barnsomsorg själv för dessa dagar så kontakta din förskola, fritidshem eller dagbarnvårdare.

Läsåret 2022 - 2023

Höstterminen

Fredag 19 augusti

Måndag 31 oktober

Vårterminen

Måndag 6 mars

Fredag 16 juni

Förskolorna och fritidshemmen har sommarstängt under vecka 28-31 (10 juli- 6 augasti)

Stängda dagar under läsåret 2023 - 2024

Om du inte kan ordna barnsomsorg själv för dessa dagar så kontakta din förskola, fritidshem eller dagbarnvårdare.

Läsåret 2023 - 2024

Höstterminen

Fredag 18 augusti
Måndag 30 oktober

Vårterminen

Måndag 4 mars
Fredag 14 juni

  Sidan uppdaterades: