Grundsärskola

 Teckenspråk:


Särskolan är till för barn och ungdomar som inte bedöms kunna klara den vanliga undervisningen. Särskoleklasser finns vid ett par grundskolor och vid gymnasiet, men man kan också gå tillsammans med andra elever i vanlig klass.


Om du vill veta mer om förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och särskolan ska du kontakta kundcenter. Ring oss på telefon 0303-23 80 00 eller skicka ett mejl till kommun@kungalv.se.


 Lättläst:

I särskolan går personer som inte 


kan gå i vanlig skola.


 

Obligatorisk särskola

Obligatorisk särskola är till för barn 


som inte kan gå i vanlig grundskola.


I den obligatoriska särskolan finns


grundsärskola och träningsskola.


 

I grundsärskolan går barn som har 


en lätt utvecklingsstörning.


 

I träningsskolan går barn som inte 


kan gå i grundsärskolan.

 

I Kungälv finns grundsärskola och träningssärskola.

Vill du veta mer?

Kontakta kundcenter

på telefonnummer 0303-23 80 00


  Sidan uppdaterades: