Sektor Bildning och lärandes ledning

Sektorns ledningsgrupp utgörs av sektorchef, verksamhetschefer och stödenhetschef. Inom varje verksamhet finns ett antal enheter.

 

Sektorchef

Sektorchef: Dennis Reinhold
E-post: dennis.reinhold@kungalv.se

Förskola

Verksamhetschef Förskola: Monica Carhult Karlsson
E-post: monica.carhultkarlsson@skola.kungalv.se

Grundskola

Verksamhetschef Grundskola F-6: Lars-Gunnar Hermansson
E-post: lars-gunnar.hermansson@skola.kungalv.se

Verksamhetschef Grundskola 7-9: Catharina Bengtsson
E-post: catharina.bengtsson@skola.kungalv.se

Gymnasieskola och Vuxenutbildning

Verksamhetschef Gymnasie- och Vuxenutbildning: Amela Filipovic
E-post: amela.filipovic@skola.kungalv.se

Stödenheten

Stödenhetschef: Catharina Bengtsson
E-post: catharina.bengtsson@skola.kungalv.se

Flerspråksenheten

Flerspråksenhetschef: Sausan Rooke
E-post: sausan.rooke@skola.kungalv.se

Kulturenheten

Kulturenhetschef: Matilda Skön
E-post: matilda.skon@skola.kungalv.se

Biblioteksenheten

Tillförordnad bibliotekschef: Catharina Haqvinsson
E-post: catharina.armannhaqvinsson@skola.kungalv.se

Tillförordnad bibliotekschef: Catarina Stake
E-post: catarina.stake@skola.kungalv.se

Administration Bildning och lärande

Enhetschef: Dennis Reinhold
E-post: dennis.reinhold@kungalv.se

 

  Sidan uppdaterades: