Mat i förskola och skola

Information om mat i förskola 

Förskolan serverar dagligen frukost, lunch och mellanmål. Måltiderna innehåller 65-70 % av det dagliga energi- och näringsbehovet. Frukost, mellanmål och lunchens tillbehör görs iordning i förskolans kök. Lunchens huvudkomponent såsom kött, fisk och sås skickas från tillagningsköket.

Frukost och mellanmål

Frukosten bör innehålla cirka 20-25 % och mellanmålen 10-15 % av dagens energi- och näringsbehov. Måltidsservice följer Livsmedelsverkets rekommendationer Bra måltider i förskolan och vår strävan är att tillhandahålla näringsriktiga måltider med så lågt sockerinnehåll som möjligt.

Lunch

Lunchen som serveras i förskolan ska innehålla 25-30 % av det dagliga energi- och näringsbehovet. Måltidsservice strävar efter att erbjuda en lunchmatsedel där så många maträtter som möjligt är lagade från grunden på säsongsanpassade råvaror. Matsedeln följer Livsmedelsverkets rekommendationer för bra måltider i förskolan. Läs mer om Livsmedelsverkets rekommendationer i broschyren Bra måltider i förskolan (pdf, 3 883 kB). 

 

Specialkost i förskolan

Föräldrar till barn med behov av specialkost på grund av livsmedelsallergi eller överkänslighet, ska fylla i en digital anmälan om specialkost via länk här på sidan. Informera även verksamhetsansvarig pedagogisk personal på förskolan.
Vid medicinska skäl för specialkost behöver detta styrkas med intyg från vården. Det sker via e-post och en säker länk där intyget kan bifogas digitalt.

Alternativt skickas intyget per post till:
Kungälvs kommun, Stadshuset
Dietist Hanna Settergren plan 5B
Område Service, Måltidsenheten
442 81 Kungälv

När ansökan blivit godkänd meddelas du per mail via IST Medgivande.
Ansökan om specialkost utan medicinska skäl behöver inte styrkas med intyg från vården.
Tänk på att anmälan om specialkost ska förnyas vid höstterminens start eller vid förändring av allergin/överkänsligheten. Om anmälan uteblir tolkas detta som att barnet äter normalkost igen.


När behov av specialkost inte längre kvarstår behöver man göra en avanmälan via länk på hemsidan.
Anmäl alltid frånvaro så snart som möjligt till förskolan och/eller förskolans kök. Om ingen frånvaroanmälan inkommer avslutas specialkosten efter två veckor.

 

 

Information om mat i skolan

Elever i skola och gymnasium erbjuds varje dag skollunch, som serveras i skolornas
restauranger.

Skollunch

Skollunchen ska innehålla cirka 25-30 % av det dagliga energi- och näringsbehovet. Nytt för hösten 2021 är att vi erbjuder minst två lunchrätter att välja mellan i alla våra skolrestauranger. Måltidsservice strävar efter att erbjuda en lunchmatsedel där så
många maträtter som möjligt är lagade från grunden på säsongsanpassade råvaror.
Matsedeln följer Livsmedelsverkets rekommendationer för bra måltider i skolan.
Läs mer om Livsmedelsverkets rekommendationer i broschyren Bra måltider i skolan (pdf, 3 176 kB).

Frukost och mellanmål i skolbarnsomsorgen

Barn som har skolbarnomsorg erbjuds frukost och mellanmål. Under lov och
studiedagar serveras även lunch.

Frukost och mellanmål

Frukosten bör innehålla cirka 20-25 % och mellanmålen 10-15 % av dagens energi- och
näringsbehov. Måltidsservice följer Livsmedelsverkets rekommendationer och vår
strävan är att tillhandahålla näringsriktiga måltider med så lågt sockerinnehåll som
möjligt. 

Specialkost i grundskola och gymnasium

Eleven eller föräldrarna till eleven med livsmedelsallergi eller överkänslighet ska fylla i en digital anmälan om specialkost via länk här på sidan.
Vid medicinska skäl för specialkost behöver detta styrkas med intyg från vården. Det sker via e-post och en säker länk där intyget kan bifogas digitalt.

Alternativt skickas intyget per post till:
Kungälvs kommun, Stadshuset
Dietist Hanna Settergren plan 5B
Område Service, Måltidsenheten
442 81 Kungälv
När ansökan blir godkänd meddelas du per mail via IST Medgivande.
Ansökan om specialkost utan medicinska skäl behöver inte styrkas med intyg från vården.

Anmäl alltid frånvaro så snart som möjligt till skolan och/eller skolans kök. Om ingen frånvaroanmälan inkommer avslutas specialkosten efter två veckor. Tänk även på att anmälan om specialkost måste förnyas vid höstterminens start eller vid förändring av allergin/överkänsligheten. Om anmälan uteblir tolkas detta som att eleven äter normalkost igen.
När behov av specialkost inte längre kvarstår behöver man göra en avanmälan via länk på hemsidan.

Från höstterminen 2020 erbjuds laktosreducerad kost varje dag. Vid de tillfällen maten
överstiger 2-gramsgränsen erbjuds specialkost till de som anmält laktosintolerans.
Vanligt smörgåsmargarin och hårdost kan ingå i den laktosreducerade måltiden.
Om ditt barn börjar på ny skola/fritidshem under sommaren tar du kontakt med
måltidsansvarig på enheten. Specialkostansökan ska fyllas i.

 

Om Måltidsservice

Måltidsservice organisation

Organisationen har en samlad ledningsgrupp med en verksamhetschef, enhetschefer,
dietist, kostekonom och administratör. I kommunen har vi 56 kök. Kareby skola, Sparråsskolan, Thorildskolan, Ytterbyskolan, Kärna skola, Ytterbyhemmets äldreboende, Ekhaga äldreboende och Solhaga äldreboende är tillagningskök. Övriga kök är mottagningskök.

Produktionssystem

Måltidsservice producerar totalt cirka 8 400 lunchportioner dagligen varav 1 000 är
specialkost. Dessutom tillagas frukost, mellanmål och kvällsmat. Thorildskolan som är
det största tillagningsköket har två produktionssystem, ett för varm mat och ett för kyld
mat. De övriga tillagningsköken producerar varm mat. Lunchens huvudkomponenter
såsom kött, fisk och sås, tillagas i produktionsköken och skickas ut till närliggande
mottagningskök. Mottagningsköken lägger upp och serverar maten på ett aptitligt och
trevligt sätt.

Måltiderna är så långt det är möjligt tillagade från grunden med en strävan mot att
använda oss av säsongsanpassade färska råvaror. All mjölk och alla bananer som
serveras är ekologiska och kaffet som serveras är ekologiskt och rättvisemärkt.

Menyplanering

Måltidsservice har två arbetsgrupper som arbetar med menyplanering, måltidsvariation,
receptutveckling, inköpsplanering och uppföljning. I den ena arbetsgruppen finns
representanter från kök i förskolan och skolan och den andra från äldreomsorgens kök.
Menyerna är energi- och näringsberäknade och är så långt det är möjligt anpassade till
åldersgrupp, årstid, helg- och högtid och säsong. Menyplaneringen är ett pågående
arbete som följs upp och utvärderas för att möta matgästernas behov. Styrdokument vid
menyplaneringen är Kungälvs kommuns kostpolicy samt de nationella mål som gäller för området:

Läs mer om Kungälv kommuns kostpolicy (pdf-fil, 1 283 kB).
Läs mer i broschyren Bra måltider i förskolan (pdf, 3 883 kB).
Läs mer i broschyren Bra måltider i skolan (pdf, 3 176 kB).

  Sidan uppdaterades: