Mat i förskola och skola

Information om mat i förskola 

Förskolan serverar dagligen frukost, lunch och mellanmål. Måltiderna innehåller 65-70 % av det dagliga energi- och näringsbehovet. Frukost, mellanmål och lunchens tillbehör görs iordning i förskolans kök. Lunchens huvudkomponent såsom kött, fisk och sås skickas från tillagningsköket.

Frukost och mellanmål

Frukosten bör innehålla cirka 20-25 % och mellanmålen 10-15 % av dagens energi- och näringsbehov. Måltidsservice följer Livsmedelsverkets rekommendationer Bra måltider i förskolan och vår strävan är att tillhandahålla näringsriktiga måltider med så lågt sockerinnehåll som möjligt.

Lunch

Lunchen som serveras i förskolan ska innehålla 25-30 % av det dagliga energi- och näringsbehovet. Måltidsservice strävar efter att erbjuda en lunchmatsedel där så många maträtter som möjligt är lagade från grunden på säsongsanpassade råvaror. Matsedeln följer Livsmedelsverkets rekommendationer för bra måltider i förskolan. Läs mer om Livsmedelsverkets rekommendationer i broschyren Bra måltider i förskolan (pdf, 3 883 kB). 

Specialkost i förskolan

Föräldrar till barn med behov av specialkost på grund av livsmedelsallergi eller överkänslighet, ska kontakta verksamhetsansvarig pedagogisk personal på förskolan. Detta gäller även vid önskemål om specialkost av icke medicinska skäl. Tänk på att anmälan om specialkost ska förnyas vid höstterminens start eller vid förändring av allergin/överkänsligheten. Om anmälan uteblir tolkas detta som att barnet äter normalkost igen.

Du anmäler specialkost genom att fylla en blankett "Anmälan om specialkost" som lämnas till förskolans personal eller rektor som i sin tur meddelar köket. Anmälan ska vid förfrågan från rektor, kunna styrkas med intyg från läkare, dietist eller medicinskt ansvarig personal.

Från höstterminen 2020 erbjuds laktosreducerade lunchmåltider varje dag. Vid de tillfällen maten överstiger 2-gramsgränsen erbjuds specialkost till de som anmält laktosintolerans. Vanligt smörgåsmargarin och hårdost innehåller i stort sett ingen laktos och kan därför serveras som vanligt.

Information om mat i skolan

Elever i skola och gymnasium erbjuds varje dag skollunch, som serveras i skolornas
restauranger.

Skollunch

Skollunchen ska innehålla cirka 25-30 % av det dagliga energi- och näringsbehovet. Vårt
mål är att kunna erbjuda två olika lunchrätter på samtliga skolor varav minst en måltid
från det gröna köket. Måltidsservice strävar efter att erbjuda en lunchmatsedel där så
många maträtter som möjligt är lagade från grunden på säsongsanpassade råvaror.
Matsedeln följer Livsmedelsverkets rekommendationer för bra måltider i skolan.
Läs mer om Livsmedelsverkets rekommendationer i broschyren Bra måltider i skolan (pdf, 3 176 kB).

Frukost och mellanmål i skolbarnsomsorgen

Barn som har skolbarnomsorg erbjuds frukost och mellanmål. Under lov och
studiedagar serveras även lunch.

Frukost och mellanmål

Frukosten bör innehålla cirka 20-25 % och mellanmålen 10-15 % av dagens energi- och
näringsbehov. Måltidsservice följer Livsmedelsverkets rekommendationer och vår
strävan är att tillhandahålla näringsriktiga måltider med så lågt sockerinnehåll som
möjligt. 

Specialkost i grundskola och gymnasium

Eleven eller föräldrarna till eleven med livsmedelsallergi eller överkänslighet ska
kontakta skolhälsovården för anmälan om specialkost. Du anmäler önskemål om
specialkost genom att fylla i en blankett med förälders/vårdnadshavares underskrift,
som lämnas till skolhälsovården som i sin tur meddelar köket.
Anmälan ska vid förfrågan från skolhälsovården/rektor, kunna styrkas med intyg från
läkare, dietist eller medicinskt ansvarig personal. Gäller en anmälan specialkost av icke
medicinska skäl, ska anmälan lämnas direkt till skolans rektor, som i sin tur meddelar
köket.

Från höstterminen 2020 erbjuds laktosreducerad kost varje dag. Vid de tillfällen maten
överstiger 2-gramsgränsen erbjuds specialkost till de som anmält laktosintolerans.
Vanligt smörgåsmargarin och hårdost kan ingå i den laktosreducerade måltiden.
Om ditt barn börjar på ny skola/fritidshem under sommaren tar du kontakt med
måltidsansvarig på enheten. Specialkostblankett ska fyllas i, skolsköterskan tar sedan
kontakt med föräldrarna när hen är åter i tjänst efter semester.
Anmäl alltid frånvaro så snart som möjligt till skolans kök. Tänk även på att anmälan om
specialkost ska förnyas vid höstterminens start eller vid förändring av allergin/
överkänsligheten. Om anmälan uteblir tolkas detta som att eleven äter normalkost igen.

Om Måltidsservice

Måltidsservice organisation

Organisationen har en samlad ledningsgrupp med en verksamhetschef, enhetschefer,
dietist, kostekonom och administratör. I kommunen har vi 56 kök. Kareby skola, Sparråsskolan, Thorildskolan, Ytterbyskolan, Kärna skola, Ytterbyhemmets äldreboende, Ekhaga äldreboende och Solhaga äldreboende är tillagningskök. Övriga kök är mottagningskök.

Produktionssystem

Måltidsservice producerar totalt cirka 8 400 lunchportioner dagligen varav 1 000 är
specialkost. Dessutom tillagas frukost, mellanmål och kvällsmat. Thorildskolan som är
det största tillagningsköket har två produktionssystem, ett för varm mat och ett för kyld
mat. De övriga tillagningsköken producerar varm mat. Lunchens huvudkomponenter
såsom kött, fisk och sås, tillagas i produktionsköken och skickas ut till närliggande
mottagningskök. Mottagningsköken lägger upp och serverar maten på ett aptitligt och
trevligt sätt.

Måltiderna är så långt det är möjligt tillagade från grunden med en strävan mot att
använda oss av säsongsanpassade färska råvaror. All mjölk och alla bananer som
serveras är ekologiska och kaffet som serveras är ekologiskt och rättvisemärkt.

Menyplanering

Måltidsservice har två arbetsgrupper som arbetar med menyplanering, måltidsvariation,
receptutveckling, inköpsplanering och uppföljning. I den ena arbetsgruppen finns
representanter från kök i förskolan och skolan och den andra från äldreomsorgens kök.
Menyerna är energi- och näringsberäknade och är så långt det är möjligt anpassade till
åldersgrupp, årstid, helg- och högtid och säsong. Menyplaneringen är ett pågående
arbete som följs upp och utvärderas för att möta matgästernas behov. Styrdokument vid
menyplaneringen är Kungälvs kommuns kostpolicy samt de nationella mål som gäller för området:

Läs mer om Kungälv kommuns kostpolicy (pdf-fil, 1 283 kB).
Läs mer i broschyren Bra måltider i förskolan (pdf, 3 883 kB).
Läs mer i broschyren Bra måltider i skolan (pdf, 3 176 kB).

  Sidan uppdaterades: