Modersmålsundervisning och modersmålsstöd

Barn som pratar ett annat språk än svenska i hemmet, har rätt till stöd i sitt modersmål. Detta gäller både i förskolan och i skolan.

 

Modersmålsstöd i förskolan

Stödet handlar om att förskolan visar intresse för barnets modersmål och uppmuntrar att språket talas i hemmet. Detta kan förskolans personal göra genom att:

  • lära sig enstaka ord på modersmålet
  • låta barnen lyssna på sagor på sitt modersmål
  • spela musik från olika länder

Vad gör en Integrationssamordnare?

För att tillföra kunskap om kulturella skillnader och likheter finns en integrationsmentor i Kungälvs kommun. Integrationsmentorn kan hjälpa till med att vara informatör, utbildare och rådgivare i frågor som har koppling till integration eller etnisk mångfald.
Integrationsmentorn kan också stödja personal och föräldrar i förskolan och familjedaghemmen med språkstimulerande arbetssätt och integrering av flerspråkiga elever.

Modersmålsundervisning i skolan

Modersmålsundervisningen är frivillig och sker oftast utanför den ordinarie skoltiden. Eleven får omdömen och betyg precis som i alla andra ämnen.

För att en elev ska erbjudas modersmålsundervisning krävs att:

  • eleven har grundläggande kunskaper i språket
  • eleven pratar modersmålet dagligen i sitt hem
  • det finns en lämplig lärare
  • minst fem elever i kommunen önskar samma språk


När det gäller minoritetsspråken samiska, finska, meänkieli, jiddisch och romani chib behöver dock inte minimikravet på antal elever uppfyllas. Adoptivbarn har också rätt till undervisning på sitt modersmål, även om språket inte talas hemma.

  Sidan uppdaterades: