Information om Sparrås idrottshall

Det här är en informationssida i första hand för föreningsmedlemmar och privatpersoner som påverkas av att golvet i Sparrås idrottshall är skadat. Det senaste presenteras överst och är datumstämplat. Det går att prenumerera på sidan genom att skriva in sin e-postadress i den blå rutan.

utredning: pågår
Projektledare:
Andreas Karlsten (e-post)
verksamhetschef Lokaler och anläggningar: Andreas Sjunnesson (e-post)

 

2019-05-03

Borrningar inleds runt hallen den 6 maj

Hela sportgolvet är nu utrivet och delar av hallens väggar är demonterade eller bortskurna, för att hindra att fukten kryper uppåt. En hydrogeologisk utredning är påbörjad av oberoende konsulter. De kommer bland annat att borra i marken kring skolan. Ett arbete som inleds den 6 maj. Syftet med borrningen är att kartlägga markens beskaffenhet och att kartlägga grundvattennivåer för att kunna bestämma vilka åtgärder som behövs. Orsaken till skadan är enligt RISE (Research Institute of Sweden) att vatteninträngning skett via betongplatta och eventuellt via skarv mellan golv och vägg. 

Antalet frågor runt hallen är många och även om alla svar inte finns än så har vi sammanställt några vanliga frågor och svar här. 

 

2019-04-01

Hallen blir inte klar till höstterminens start

Det är nu konstaterat att det är vatten trycker på, antingen från golvet underifrån eller skarven mellan vägg och golv. Idag är hela golvet uppbrutit och bortplockat. En oberoende skadereglerare från RISE (Research Institute of Sweden) har startat skadeutredning och en skaderapport har inkommit. 

Tyvärr befarar vi att det blir en långdragen process och vi kan inte påbörja något slags reparation/uppbyggnad av golvet innan vi vet vad som orsakade den och hur. Idag kan man tydligt se fukten på golvet och nederst på väggarna och spricka i golvet.

Vi arbetar med att få reda på grundorsaken till problemen, och håller kontinuerlig kontakt med försäkringsbolag, Länsstyrelsen, skadeutredare, byggledare och konstruktörer. Dock håller vi oss till normal branschpraxis och påbörjar inga reparationsarbeten innan vi vet vad som hänt och hur det hänt samt med en tydlig plan på hur vi arbetar framåt och säkerställer att vi gör rätt.

Vi vet inte hur länge hallen kommer att vara stängd men tyvärr ser vi inte att den kommer att vara färdig till höstterminens start.

När vi vet hur vi ska angripa problemen samt har en planering och tidsplan över de arbeten som bedöms nödvändiga för att få en tät och fungerande hall, kommer mer information.

Andreas Sjunnesson
Verksamhetschef Fastighet och lokaler
andreas.sjunnesson@kungalv.se


2019-03-19

Föreningar delar tider, skadeutredningen fortsätter

Föreningslivet i Kungälvs kommun ställer upp för varandra när Sparrås idrottshall är stängd. Föreningar i andra hallar delar med sig av sina tider, vilket vi tackar för.
När det gäller skolan så kämpar idrottslärare på med sina elever ute i skogen.
Själva utredningen av skadan fortsätter och vi har nu ringat in skadan ytterligare. Vi kan trots det inte med hundra procentig säkerhet säga vad som orsakade skadan. Följ utvecklingen på den här sidan genom att skriva in er mailadress i den blå rutan, då får ni ett e-postmeddelande när vi publicerar mer information. 

 

2019-02-22

Förberedelser inför skadeutredning pågår

Igår och idag har vi genomfört förberedande prover/arbeten inför skade-besiktning/utredning. Den kommer att äga rum under nästa vecka. Troligtvis kommer mer förberedande arbete att pågå även under nästa vecka. Vi uppdaterar läget på denna sida så fort vi vet mer. 

 

 

2019-02-21

Sammanfattning från mötet igår

Representanter från kommunen informerade representanter från de berörda föreningarna om senaste nytt. Hallen har nu blivit ett försäkringsärende och skadeutredning pågår. Först när denna är avslutad kan en bättre tidsplan tas fram. Då kan också en åtgärdsplan för både återställande av hallen och behov av ersättningshallar för föreningarna bli mer konkret. - Under tiden tittar vi på tänkbara lösningar både hos oss och i grannkommunerna, säger fritidskonsulent Katarina Vallström.

Det har också gjorts riskbedömningar. Dessa visar att det just nu är riskfritt att använda omklädningsrummen samt vistas i förskolan och skolan. Själva hallen är stängd. Riskbedömningar kommer att ske kontinuerligt och i takt med att byggnation kommer igång kan riskerna komma att omprövas.

 

20190218

Informationsmöte i Stadshuset

På onsdag bjuder vi in till informationsmöte för i första hand föreningsrepresentanter som påverkas av skadorna på Sparrås idrottshall. Byggprojektledaren Andreas Karlsten och fritidskonsulenten Katarina Vallström är på plats i Stadshuset tillsammans med ansvarig enhetschef för att svara på era frågor, berätta det vi fått veta hittills och prata ihop oss om hur vi tillsammans ska gå vidare.
Mötet hålls alltså i Stadshuset onsdagen den 20 februari klockan 17:00 till 18:00. Vi möter upp er vid Stadshusets entré.   
Anmäl dig här genom att skicka ett e-postmeddelande till Katarina Vallström.

 

20190214 uppdaterad 20190215

Bakgrund

Lördagen den nionde februari 2019 konstaterades att golvet i Sparrås idrottshall på Sparråsskolan har allvarliga skador på grund av att vatten tränger upp i golvet. Kommunen arbetar nu tillsammans med entreprenören och försäkringsbolaget för att komma vidare. Vi försöker givetvis att ha ett så högt tempo som möjligt och prioritera arbetet med idrottshallen. Av erfarenhet tar både utredningen av skadan och kommande reparation att vara tidskrävande.

 

Ingen verksamhet under vårterminen

Tidsplanen kommer att justeras allteftersom vi får mer information om hur stor skadan är och vad som krävs för att åtgärda det. Men just nu räknar vi med att inga aktiviteter kan hållas i hallen innan sommarlovet. All verksamhet i hallen är med andra ord inställd tills vidare.
Vi kommer inom de närmaste dagarna att kontakta samtliga föreningar som har tider och matcher inplanerade i Sparråshallen för att tillsammans försöka hitta andra lösningar. 

Du kan prenumerera på den här sidan

Vi kommer löpande att hålla er informerade om läget och hur vi arbetar vidare med detta. Vi har därför satt upp den här informationssidan. Du kan prenumerera på sidan genom att skriva in din e-postadress i den blå rutan. Då får du ett e-postmeddelande när vi uppdaterar sidan med ny information.

Grundinställningen är att vi informerar på den här sidan så fort vi har mer information att ge. 

 

  Sidan uppdaterades: