Information om Sparrås idrottshall, till boende i området

Den här informationssidan vänder sig i första hand till fastighetsägare runt Sparrås idrottshall. Här informerar vi om tillståndsprocessen om att att pumpa grundvatten från konstruktionen. Det går att prenumerera på den här sidan genom att skriva in sin e-postadress under rubriken "Prenumerera på sidan".

Status: Delmålet att öppna hallen uppnåddes vecka 15. 2020. Nu arbetar vi för att ta bort risken för nya skador. Det handlar bland annat om att leda bort regnvatten från grunden.
Projektledare: Bo Franzén (e-post)
Kontaktperson när det gäller tillståndsprocessen: Maria Hübinette (e-post) 

Läs om bakgrunden till det omfattande arbete som görs runt hallen

 

2021-06-21 (uppdaterad 2021-06-23)

Vattendraget norr om Sparrås idrottshall rensas i slutet av sommaren

Under augusti till september kommer rensning av vegetationen i vattendraget längs med Sparråsvägen att ske, rensningen kommer att genomföras av Peab. Utmärkning av träd kommer att ske under vecka 27. Kommunens projektledare för rensningsarbetet är Stefan Eliasson (e-post)

 

2021-04-22

Kungörelse från Mark- och miljödomstolen

Mark- och miljödomstolen i Vänersborg berättar nu i en så kallad kungörelse att ett beslut om att pumpa bort grundvatten från Sparrås idrottshall kan tas utan huvudförhandling. Nu har de fastighetsägare som påverkas av beslutet fram till den 26 maj på sig att lämna sina synpunkter. Sakägarna får kungörelsen skickad till sig och den kommer också att publiceras i Göteborgsposten och Kungälvsposten. Du kan också läsa den här.

2021-03-10

Svar på frågor från Mark- och miljödomstolen  

Mark och miljödomstolen ställde ett antal frågor angående vår ansökan om att pumpa bort grundvatten från marken runt Sparrås idrottshall. Här kan du ta del frågorna och svaren.

Komplettering av ansökan om att pumpa grundvatten från Sparrås idrottshall

Ansökan skickades in i slutet av förra året och går att läsa i sin helhet i posten här nedanför.

 

2020-12-28

Ansökan inskickad till Mark- och miljödomstolen  

Den 23 december skickade Kungälvs kommun in sin ansökan om tillstånd att få pumpa bort grundvatten från marken runt Sparrås idrottshall till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg. Vi publicerar här ansökan i sin helhet men utan personuppgifter. Observera att en del filer är ganska stora. Vi har valt att inte komprimera filerna för att detaljer i kartor och bilder ska finnas kvar. Diarienummer för ansökan är KS2019/1693.

Ansökan 
Bilaga 1 Miljökonsekvensbeskrivning
Bilaga 2 Teknisk beskrivning (filstorlek 13,5 megabyte)
Bilaga 3 Sakägarförteckning
Bilaga 4 Samrådsredogörelse (filstorlek 2,9 megabyte) 
Bilaga 5 Länsstyrelsens beslut om ej betydande miljöpåverkan
Bilaga 6 PM Norconsult Markavvattningsföretag Kastellegården Tega...

Utredning om bäcken fortsätter

Samtidigt fortsätter utredningen om hur vi på ett skonsamt sätt kan rensa bäcken nedströms så vattnet kan rinna bort från området på ett bra sätt. Tipsa gärna dina grannar utmed bäcken som rinner parallellt med Sparråsvägen om den här sidan och att de kan följa sidan och få e-post när den uppdateras. Man behöver bara skriva in sin e-postadress under rubriken "prenumerera på sidan".

2020-11-23

Platsbesök utmed bäcken norr om Sparråsskolan  

Tisdagen den 24 november kommer två personer från konsultföretaget Sweco att göra fältbesök vid bäcken som rinner norrut från Sparrås idrottshall och på Sparråsvägens östra sida. De ska ta reda på hur vi på bästa sätt kan rensa bäcken för att förbättra vattenflödet från området och samtidigt bevara buskar och träd som står utanför bäckfåran. Under arbetet med Sparrås idrottshall har vi fått veta att boende utmed bäcken vill att så mycket vegetation som möjligt ska bli kvar då de fungerar som insynsskydd och tar bort en del ljud från trafiken på Sparråsvägen. Under besöket kommer man att fotografera bäcken och mäta träd. Tipsa gärna dina grannar utmed bäcken om den här sidan och glöm inte följa den genom att skriva in sin e-postadress under rubriken ”prenumerera på sidan”.

 

2020-09-28

Samrådsredogörelsen är nu klar

Den skickas nu också till Länsstyrelsen men du kan ta del av den här.  Arbetet med att ta fram ansökningshandlingar till mark- och miljödomstolen fortsätter. Följ den här sidan och få en uppdatering när nästa steg tas.
 

2020-09-16

Svaren på inskickade frågor under samrådet presenteras här i oktober

Arbetet med att besvara alla frågor som kom in under samrådet i våras är klar inom kort. Och vi siktar på att publicera svaren på den här sidan i oktober i det som kallas för en samrådsredogörelse. 
Därefter skickas den till Länsstyrelsen som ett beslutsunderlag. 
Samtidigt arbetar vi nu med att ta fram ansökningshandlingar till mark- och miljödomstolen om att få fortsätta pumpa vatten från Sparråshallens grund.  

Prenumerera på den här sidan

Vi vill påminna om att informationen på den här sidan i första hand vänder sig till dig i bostadsområdet norr om Sparråshallen. Tipsa gärna grannar i det området om att följa den här sidan för att få information så fort vi har något nytt att berätta. För dig som får de här meddelandena men som inte längre känner dig berörd så går det att ta bort sin prenumeration. Följ instruktionerna i rutan med namnet ”prenumerera på sidan”.”

 

2020-05-27

Samrådet är genomfört – tack för inspel

Den 15 maj gick tiden ut för sakägare* att komma med synpunkter på kommunens planer på att permanent pumpa bort regnvatten och till viss del grundvatten från Sparrås idrottshall. 
Vi har fått fem återkopplingar och vill här passa på att tacka för alla goda råd och inspel. Det är mycket värdefullt för oss och informationen blir en del av utvecklingen framöver. Några av er kommer att bli kontaktade personligen så vi kan prata vidare. Alla synpunkter kommer att presenteras i den så kallade samrådsredogörelsen som kommer att presenteras vid ett senare tillfälle. Där kommer vi också berätta vilka åtgärder kommunen gör. Exempelvis har vi redan nu sammanställt information om grodorna i diket. 

Vi arbetar nu med att utreda vad som behöver göras med diket norr om hallen för att vattnet vi pumpar ska rinna bort från området på ett bra sätt.

*De fastighetsägare inom den svarta linjen på kartan nedan som fick brev från kommunen i veckan 17.

 

2020-04-20
För dig som bor närmast idrottshallen  
Boende närmast Sparrås idrottshall (innanför den svarta strecken på kartan nedan) får under vecka 17 ett brev från kommunen. Brevet handlar om vår ansökan till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg om tillstånd att få leda bort regnvatten och grundvatten från området.

Om du äger en fastighet i det aktuella området så är du alltså det som kallas för sakägare. Det betyder att du bjuds in till ett samråd. I vanliga fall brukar det vara ett möte där man träffas och får ärendet förklarat för sig och får komma med synpunkter. Men på grund av coronatider så gör vi det här samrådet genom brevet du nu fått, hemsidan och e-post i stället. 
Här kan du ta del av hela underlaget i vår tillståndsansökan.
Tips: Miljökonsekvensbeskrivningen och den tekniska beskrivningen inleds var och en med en sammanfattning som är lättare att ta till sig.

Miljökonsekvensbeskrivning (PDF) 

Teknisk beskrivning (PDF)

Presentation (PDF) 

Du som är sakägare och har ytterligare frågor, kontakta  Maria Hübinette (e-post) kvalitet- och miljösamordnare. Hon är kommunens kontaktperson gällande tillståndsprocessen. Följ också den här sidan genom att skriva din e-postadess i rutan med rubriken "Prenumerera på sidan". Om du är sakägare och vill lämna synpunkter på det här så har du fram till den 15 maj 2020 på dig.

2020-04-15

Delmål uppnått, arbetet fortsätter, nytt fokus

På utsatt tid, vecka 15 2020 öppnade hallen. Det betyder att ett delmål är uppnått. Under drygt ett år har du och ytterligare 60 personer följt arbetet med att laga Sparrås idrottshall efter vattenskadan vintern 2019. På ett år har den här informationssidan haft 2425 unika besök. Bilderna och informationen nu under våren inför öppnandet av hallen har varit mest populära. 
Nu byter den här sidan fokus och kommer att informera om tillståndsprocessen för att få fortsätta pumpa grundvatten från marken runt hallen vilket är en förutsättning för att slippa fler vattenskador. Sidan vänder sig från och med nu alltså i första hand till boende nära hallen. Mer information om detta följer inom kort.

Prenumerera eller avprenumerera

Om du vill prenumerera eller avprenumerera på den här sidan så skriv in din e-postadress i rutan med rubriken "Prenumerera på sidan"

Bakgrund

Lördagen den nionde februari 2019 konstaterades att golvet i Sparrås idrottshall på Sparråsskolan hade allvarliga skador då vatten trängt upp genom betongplattan och upp i golvet. Under våren 2019 revs golvet och delar av väggarna ut ur hallen och arbetet med att få konstruktionen torr igen inleddes. Flera utredningar genomfördes. Bland annat utreddes orsaken till skadan, och vad man kunde göra åt det. Det stod snart klart att vi behövde pumpa bort vatten från utsidan grunden samtidigt som stora fläktar torkade insidan av hallen. I juni 2019 kunde vi berätta att betongplattan var helt torr och i december 2019 presenterade vi en plan för hur hallen skulle kunna öppnas i april 2020.  

Några bilder från 2019 och 2020

 

Du kan prenumerera på den här sidan

Vi kommer löpande att hålla er informerade om läget och hur vi arbetar vidare med detta. Vi har därför satt upp den här informationssidan. Du kan prenumerera på sidan genom att skriva in din e-postadress i den blå rutan. Då får du ett e-postmeddelande när vi uppdaterar sidan med ny information.

Grundinställningen är att vi informerar på den här sidan så fort vi har mer information att ge. 

 

  Sidan uppdaterades: