Information om Sparrås idrottshall

Det här är en informationssida i första hand för föreningsmedlemmar och privatpersoner som vill följa arbetet med att åtgärda Sparrås idrottshall efter vattenskadan 2019. Det senaste presenteras överst och är datumstämplat. Det går att prenumerera på sidan genom att skriva in sin e-postadress under rubriken "Prenumerera på sidan"

Status: utredningen pågår, vissa åtgärder genomförda
Projektledare: Joakim Eliasson (e-post) 
Verksamhetschef Lokaler och anläggningar: Andreas Sjunnesson (e-post)

2020-03-30

Städning och kontroller av arbetet

Nu är det inte mycket kvar. Ytterligare redskap ska tillbaks i hallen i veckan och sen är det städning av alla utrymmen som gäller. Arbetet följer tidsplanen och någon gång under nästa vecka, vecka 15 ska allt vara klart.

2020-03-19

Nu är linjerna på plats

Vi följer tidsplanen och under veckan har linjerna på sportgolvet monterats. Arbetet med att laga väggarna har inletts. Därefter ska alla redskap och allt annat skruvas tillbaka.  

 

2020-03-13

Här läggs sista lagret av sportgolvet

I veckan las sista lagret av sportgolvet. Arbetet följer tidsplanen och i nästa vecka ska alla linjer på plats. Följ arbetet här ända fram till hallen öppnar igen i vecka 15. Bara en månad kvar nu!

 

2020-03-05

Golvet byggs upp, lager på lager 

Ett så kallat sportgolv byggs upp lager för lager. Mycket ska hända under de kommande veckorna. Här några nya bilder. Följ oss här för att se hur det går. Det är många som väntar på den här hallen nu.

2020-02-24 uppdaterat 2020-02-28 (fler bilder)
Förberedelser inför nytt golv 
Under förra veckan inleddes arbetet med att renovera Sparrås idrottshall. Man började med att städa ur lokalerna helt som förberedelse inför det nya golvet som ska läggas den här veckan. Dessutom lagas väggarna. Arbetet går enligt tidsplanen. Under vecka 15 ska hallen vara klar för inflyttning.  

2020-01-10

Arbetet följer tidsplanen

Förberedelserna inför arbetet fortsätter och vecka 8 inleds renoveringen av Sparrås idrottshall. Läs mer om det en bit ner på sidan. Alla som väntar på att få komma tillbaka in i hallen kan redan nu markera vecka 15 alltså andra veckan i april i sin kalender. Då avslutas arbetet.
Om bara några veckor är det ett år sen skadan inträffade. Den 8 februari 2019. Det har varit en prövning för många och vi vill tacka alla ni som haft stort tålamod med den här komplicerade processen.

 

2019-12-20

Hallen blir klar i april 2020, tidsplanen fastställd

Nu har vi fått klart med leverantörerna som ska laga Sparrås idrottshall. Det betyder att vår tidsplan nu ligger fast och att hallen ska vara klar under april 2020.
- Det är väldigt skönt att få det här på plats före årsskiftet, det har varit en lång men viktig process för att kunna göra det här i rätt ordning och på rätt sätt, säger Joakim Eliasson som är projektledare för arbetet med hallen.

Så här ser planen ut i korthet:

  • Först byggs ett ventilerat undergolv.
  • Sen byggs själva sportgolvet upp.
  • Därefter lagas alla delar av väggar som rivits bort i själva hallen, omklädningsrummen och på toaletterna.
  • Till sist sätts all utrusning tillbaka i hallen.

Vi vill samtidigt passa på att tacka alla inblandade för ert tålamod och önska trevlig helg.
Fortsätt följa sidan under nästa år så får ni löpande information om hur arbetet med hallen går.

Med vänliga hälsningar
Joakim Eliasson projektledare
Andreas Sjunnesson Verksamhetschef Lokaler och anläggningar

 

2019-12-12

Beslut om Sparrås idrottshall ger preliminär tidsplan

Arbetet med Sparrås idrottshall har kommit så långt att vi nu har en preliminär tidsplan för att återställa hallen. Mellan tre och fyra månader kommer det ta så under våren 2020 ska hallen vara klar. Under kommunstyrelsemötet den 11 december gavs klartecken för att beställa ett nytt sportgolv till hallen.

Omfattande utredning

Utredningsarbetet som pågått under året har varit mycket omfattande. Anledningen är att vi ville ta fram så bra underlag för beslut som möjligt och beslutet i kommunstyrelsen ska ses som vändpunkten för arbetet med att återställa Sparrås idrottshall.

frågor och svar om sparrås idrottshall hittar du här uppdaterad (2019-12-12)

 

2019-12-05

Utredningsskede går mot avslut

Höstens omfattande utredningar och mätningar kring Sparråshallen är nu i huvudsak avslutade. Utredningarna har fokuserat på grundvattennivåer, dagvattenhantering, flöden i anslutande bäck och diken samt geoteknik.

När Ytterby lördagen 9/2 2019 drabbades av kraftiga regnoväder i kombination med tjäle skadades golvet i hallen. Bottenplattan sprack och sportgolvet i idrottshallen reste sig i mitten i hallens längsgående riktning, och sluttade ut mot båda långsidorna. Huvudteorin är att flera samverkande omständigheter ledde till att det totala vattentrycket under hallen översteg konstruktionens kapacitet.

Resultaten och föreslagna åtgärder har sammanfattats i ett underlag som skickats till kommunstyrelsen som behöver fatta beslut i vissa frågor. Efter beslut går vi vidare med plan för att återställa hallen.

Ärendet behandlas av kommunstyrelsen onsdag 11 december, därefter kommer ny information.

Ljudnivån i idrottrsrummet

När det gäller ljudnivån i det tillfälliga idrottsrummet är problemen nu åtgärdade.

 

2019-10-23

Skadad brunn upptäckt och åtgärdad

Utredning om vad som behöver göras för att åtgärda Sparrås idrottshall fortsätter bland annat genom att filma fler ledningar för regn- och dräningeringsvatten på skolan. Under det här arbetet har vi bland annat hittat en skadad samlingsbrunn. Brunnen som är gjord av plast har utsatts för mycket hög värme och helt enkelt smält.

Regn- och dräneringsvatten som skulle samlas i den här brunnen och rinna vidare kontrollerat har på grund av detta läckt ut ut och tagit andra vägar. Brunnen är nu uppgrävd och utbytt. Om det finns ett samband mellan den skadade brunnen och skadorna på idrottshallens golv vet vi dagsläget inte. Under nästa vecka kommer de som är inblandade i projektet att åtgärda hallen att träffas för en avstämning av läget och diskussion om hur vi går vidare. Vi hoppas kunna berätta mer efter det mötet. 

Ljudnivån i idrottsrummet

När det gäller ljudnivån i det tillfälliga idrottsrummet så gäller samma besked som tidigare, Att det ska vara åtgärdat senast vecka 45. Sprid gärna till vänner och bekanta med intresse för Sparråsskolan om att den här sidan finns. www.kungalv.se/sparrashallen

 

2019-10-04 uppdaterad 2019-10-07

Ljudnivån ska åtgärdas

Ljudmätningar har visat att vi behöver göra ytterligare insatser i det tillfälliga idrottsrummet. Vi kommer att sätta upp plattor på väggarna, så kallade ljudabsorbenter som ska få ner ljudnivån till acceptabla nivåer. Detta ska göras under det närmaste veckorna, dock senast vecka 45. 
Arbetet med att åtgärd hallen fortsätter och nu undersöker vi ledningarna under huset med hjälp av en filmkamera. 

Vi kommer också att kontrollera vattnets väg bort från hallen norrut mot Marstrandsvägen. Där ska vi kontrollera nivåskillnader och undersöka om det finns behov av röjning och rensning så vattnet kan rinna undan. 

 

 

2019-09-17

Ljudnivån det i tillfälliga idrottsrummet mäts  

Vi kommer behöva jobba med ljudnivån i det tillfälliga idrottsrummet som nyligen öppnades för personal och elever på Sparråsskolan. Nu genomförs först en ljudmätning i lokalen. Resultatet av den ska sen ligga tillgrund för ytterligare insatser för att få ner ljudnivån.

 

2019-08-21

Skolstart och tillfälligt rum för idrott byggs

Under skolstartsveckan inleds arbetet med att skapa ett tillfälligt rum för lektioner i idrott och hälsa på Sparråsskolan. Arbetet beräknas ta cirka en månad och därefter kommer eleverna kunna ha idrott och hälsa inomhus. I övrigt fortsätter mätningarna av vattenflödet i marken runt Sparrås idrottshall. Mätningarna tillsammans med alla undersökningar som gjorts av marken behövs för att vi ska kunna ta rätt beslut inför att bygga upp det nya sportgolvet i hallen.

Om du är ny på den här sidan så tänk på att du kan skriva in din e-postadress i den blå rutan. Då får du ett e-postmeddelande när vi uppdaterar sidan.


2019-06-26

Tillfälligt rum för idrott och hälsa skapas

Eftersom Sparrås idrottshall inte kommer att vara klar till skolstarten i höst så har vi beslutat att skapa ett tillfälligt rum för lektioner i idrott och hälsa. Det handlar om att skapa en yta där man kan ha lektioner inomhus på ett bra och säkert sätt.

När det gäller arbetet runt själva hallen så har vi under juni månad kontrollerat dräneringssystemet med en kamera. Vi har också spolat igenom ledningarna och mäter hela tiden hur mycket vatten som pumpas bort från grunden. Under tidsperioden har vi också inlett arbetet med att ta fram underlag för upphandlingen av ett nytt sportgolv. Vi har en plan för hur vi kan lösa den här situationen och återkommer i höst mer information om hur det går.

Det går också att scrolla ner på sidan och läsa vad vi skrivit tidigare. Anledningen till att vi låter gammal information stå kvar är att du ska kunna se vad som skett tidigare. 

 

2019-06-05

Betongen torr – Utredningen fortsätter 

Den första fasen av utredningen om mark- vattenförhållandena runt Sparrås idrottshall är klar och resultatet diskuterades på ett informationsmöte den 29 maj mellan kommunen och ett antal utomstående experter. Flera rör har borrats ner i marken runt hallen och nu mäts vattennivåerna i marken automatiskt. Sen en tid tillbaka pumpar vi bort vatten från marken just där byggnaden står via en så kallad spolbrunn. På det viset kan vi hålla borta vattnet från betongplattan som byggnaden står på.

Bra resultat

Samtidigt har torkningen av betongplattan pågått en längre tid och gett bra resultat. Betongen är nu helt torr på ovansidan vilket är en förutsättning för att gå vidare med att bygga upp sportgolvet och den nedre delen av väggarna igen. Men innan man kan börja med inredningen måste vi vara helt säkra på att den här situationen inte kan uppstå igen, exempelvis i samband med stora regnmängder.

Nu går vi vidare med att undersöka dräneringarna runt huset med kameror för att kontrollera att de fungerar, inte är skadade och är kopplade på rätt sätt.

Tack för ert tålamod

Vi gör verkligen allt vi kan för att det här ska bli åtgärdat så fort det bara är möjligt. Samtidigt vill vi göra allt i rätt ordning och på rätt sätt. Parallellt med de tekniska åtgärderna arbetar vi också med att omfördela tider i andra hallar i och utanför kommunen för att klubbarna ska påverkas så lite som möjligt. Vi vill avslutningsvis tacka alla inblandade, klubbar, barn, ungdomar och föräldrar för ert tålamod i den här tuffa situationen.
Fortsätt följa den här sidan så återkommer vi med mer information så fort den blir tillgänglig. Om du inte följer sidan sen tidigare så skriv in din e-postadress i den blåa rutan på sidan så får du ett e-postmeddelande när vi uppdaterar sidan.

 

2019-05-03

Borrningar inleds runt hallen den 6 maj

Hela sportgolvet är nu utrivet och delar av hallens väggar är borttagna, för att hindra att fukten kryper uppåt. En hydrogeologisk utredning är påbörjad av oberoende konsulter. De kommer bland annat att borra i marken runt skolan. Ett arbete som inleds den 6 maj. Syftet med borrningen är att kartlägga marken och att kartlägga grundvattennivåer för att kunna bestämma vilka åtgärder som behövs. Orsaken till skadan är enligt RISE (Research Institute of Sweden) att vatteninträngning skett via betongplatta och eventuellt via skarv mellan golv och vägg. 

 

2019-04-01

Hallen blir inte klar till höstterminens start

Det är nu konstaterat att det är vatten trycker på, antingen från golvet underifrån eller skarven mellan vägg och golv. Idag är hela golvet uppbrutit och bortplockat. En oberoende skadereglerare från RISE (Research Institute of Sweden) har startat skadeutredning och en skaderapport har kommit in. 

Tyvärr tror vi att det här kommer att dra ut på tiden och vi kan inte påbörja något slags reparation av golvet innan vi vet vad som orsakade den och hur. Idag kan man tydligt se fukten på golvet och nederst på väggarna och spricka i golvet.

Vi arbetar med att få reda på grundorsaken till problemen, och håller kontinuerlig kontakt med försäkringsbolag, Länsstyrelsen, skadeutredare, byggledare och konstruktörer. Dock håller vi oss till normal branschpraxis och påbörjar inga reparationsarbeten innan vi vet vad som hänt och hur det hänt samt med en tydlig plan på hur vi arbetar framåt och säkerställer att vi gör rätt.

Vi vet inte hur länge hallen kommer att vara stängd men tyvärr ser vi inte att den kommer att vara färdig till höstterminens start.

När vi vet hur vi ska angripa problemen samt har en planering och tidsplan över de arbeten som bedöms nödvändiga för att få en tät och fungerande hall, kommer mer information.

Andreas Sjunnesson
Verksamhetschef Fastighet och lokaler
andreas.sjunnesson@kungalv.se


2019-03-19

Föreningar delar tider, skadeutredningen fortsätter

Föreningslivet i Kungälvs kommun ställer upp för varandra när Sparrås idrottshall är stängd. Föreningar i andra hallar delar med sig av sina tider, vilket vi tackar för.
När det gäller skolan så kämpar idrottslärare på med sina elever ute i skogen.
Själva utredningen av skadan fortsätter och vi har nu ringat in skadan ytterligare. Vi kan trots det inte med hundra procentig säkerhet säga vad som orsakade skadan. Följ utvecklingen på den här sidan genom att skriva in er mailadress i den blå rutan, då får ni ett e-postmeddelande när vi publicerar mer information. 

 

2019-02-22

Förberedelser inför skadeutredning pågår

Igår och idag har vi gjort förberedande prover och arbeten inför skadebesiktningen och utredningsarbetet som kommer att ske under nästa vecka. Troligtvis kommer mer förberedande arbete att pågå även under nästa vecka. Vi uppdaterar läget på denna sida så fort vi vet mer. 

 

 

2019-02-21

Sammanfattning från mötet igår

Representanter från kommunen informerade representanter från de berörda föreningarna om senaste nytt. Hallen har nu blivit ett försäkringsärende och skadeutredning pågår. Först när denna är avslutad kan en bättre tidsplan tas fram. Då kan också en plan med åtgärder för både återställande av hallen och behov av ersättningshallar för föreningarna bli mer konkret.
- Under tiden tittar vi på tänkbara lösningar både hos oss och i grannkommunerna, säger fritidskonsulent Katarina Vallström.

Det har också gjorts riskbedömningar. Dessa visar att det just nu är riskfritt att använda omklädningsrummen samt vistas i förskolan och skolan. Själva hallen är stängd. Riskbedömningar kommer att ske kontinuerligt och i takt med att byggnation kommer igång kan riskerna komma att omprövas.

 

2019-02-18

Informationsmöte i Stadshuset

På onsdag bjuder vi in till informationsmöte för i första hand föreningsrepresentanter som påverkas av skadorna på Sparrås idrottshall. Byggprojektledaren Andreas Karlsten och fritidskonsulenten Katarina Vallström är på plats i Stadshuset tillsammans med ansvarig enhetschef för att svara på era frågor, berätta det vi fått veta hittills och prata ihop oss om hur vi tillsammans ska gå vidare.
Mötet hålls alltså i Stadshuset onsdagen den 20 februari klockan 17:00 till 18:00. Vi möter upp er vid Stadshusets entré.   
Anmäl dig här genom att skicka ett e-postmeddelande till Katarina Vallström.

 

2019-02-14 uppdaterad 2019-02-15

Bakgrund

Lördagen den nionde februari 2019 konstaterades att golvet i Sparrås idrottshall på Sparråsskolan har allvarliga skador på grund av att vatten tränger upp i golvet. Kommunen arbetar nu tillsammans med entreprenören och försäkringsbolaget för att komma vidare. Vi försöker givetvis att ha ett så högt tempo som möjligt och prioritera arbetet med idrottshallen. Av erfarenhet tar både utredningen av skadan och kommande reparation att vara tidskrävande.

 

Ingen verksamhet under vårterminen

Tidsplanen kommer att justeras allteftersom vi får mer information om hur stor skadan är och vad som krävs för att åtgärda det. Men just nu räknar vi med att inga aktiviteter kan hållas i hallen innan sommarlovet. All verksamhet i hallen är med andra ord inställd tills vidare.
Vi kommer inom de närmaste dagarna att kontakta samtliga föreningar som har tider och matcher inplanerade i Sparråshallen för att tillsammans försöka hitta andra lösningar. 

Du kan prenumerera på den här sidan

Vi kommer löpande att hålla er informerade om läget och hur vi arbetar vidare med detta. Vi har därför satt upp den här informationssidan. Du kan prenumerera på sidan genom att skriva in din e-postadress i den blå rutan. Då får du ett e-postmeddelande när vi uppdaterar sidan med ny information.

Grundinställningen är att vi informerar på den här sidan så fort vi har mer information att ge. 

 

  Sidan uppdaterades: