Information om Sparrås idrottshall

Projektledare: Bo Franzén (e-post)

Läs om bakgrunden till arbetet som gjorts runt hallen

vanliga frågor och svar om Sparrås idrottshal (uppdaterat 2022-01-04)

 

2022-03-25

Ytterligare grävarbete vid hallen

Grävarbeten mellan nya och gamla pumpstation påbörjas måndag vecka 13. Om allt går bra kommer pumpstationerna att kopplas samman under onsdagen.

 

2022-03-01

Kommunens kontrollprogram får godkänt

Under arbetet med att säkra Sparrås idrotthall från ytterligare vattenskador har vi fått tillåtelse av Mark- och miljödomstolen att pumpa bort regnvatten och grundvatten från hallen. I det tillståndet fanns ett krav på ett kontrollsystem för att mäta eventuella markrörelser runt hallen. Det kontrollsystemet får nu alltså godkänt av Länsstyrelsen i Västra Götaland.
Under vintern och våren fortsätter arbetet med att installera en permanent pumpstation vid hallen och om allt går som beräknat kommer inkoppling och tester av den nya pumpen att ske i veckan (vecka 9).
 
 

2022-02-04

Hallen stängs i april

Från och med vecka 15 stängs Sparrås idrottshall för all verksamhet. Då inleds arbetet med att byta ut det fuktskadade golvet i hallen. Arbetet beräknas pågå fram till mitten av juni (vecka 25) 

2021-11-29

 

Tillfällig plats för att hämta och lämna barn vid Sparråsskolan

Nu inleds arbetet med att bygga den pumpstation som ska göra att Sparrås idrottshall inte får fler vattenskador. För att du som hämtar och lämnar på skolan ska kunna göra det på ett säkert sätt, skapar vi en tillfällig plats för det, strax söder om skolan i änden av löparbanan. Se bilden nedan. 
 
Gång- och cykelvägen väster om hallen stängs av helt, men bilparkeringen söder om hallen kommer att vara öppen som vanligt. Men använd inte parkeringen för att hämta och lämna. Det finns bara en in och utfart dit och då är det stor risk för trafikstockning där. 
 

Maskinerna syns från skolgården

Säkerheten är självklart det viktigaste när vi gjort avstängningen för byggarbetsplatsen (röd markering på kartan nedan). Men vi har också tänkt på att göra det på ett sånt sätt att barnen kan se maskinerna och arbetet på ett säkert avstånd inifrån skolgården. Detta då vi vet att sådant är spännande för många. 
Tala gärna med barnen om vad som gäller vid en arbetsplats och vad som är på gång. Att kommunen ska gräva ett cirka fem meter djupt hål, där vi sedan ska ställa kraftfulla pumpar som ska pumpa bort vattnet från marken runt hallen.
 
 
Vid akuta problem gällande avspärrningarna runt bygget kontakta enreprenören direkt:
Agnebergs grävtjänst AB Joakim Johansson 0703-34 40 03
Agnebergs grävtjänst AB Viktor Johansson 0725-46 94 79
 

Arbetet med pumpstationen beräknas pågå in på vårkanten 2022

Följ arbetet på kommunens informationssida om hallen kan man följa arbetet och prenumerera på sidan. Det gör du genom att fylla i din e-postadress i rutan under rubriken "Prenumerera på sidan"
Idag uppdaterades även "vanliga frågor och svar"
 

Vanliga frågor och svar om Sparrås idrottshall (uppdaterat 2022-01-04)

 

Går det att använda hallen som vanligt?
Företrädare för föreningar som har tittat på hallen anser att det går att träna i hallen men inte spela matcher. Anledningen är att golvet inte är riktigt plant på grund av fukten. Omklädningsrummen går att använda som vanligt. I april 2022 stängs hallen för reparation av golvet.

Kommer ni behöva byta hela golvet?
Ja golvet kommer att bytas under våren 2022 med start vecka 14 och pågå fram till vecka 25.

Vad har ni gjort för att det inte ska hända igen?
På kort sikt har vi förstärkt med extra pumpar och utökad beredskap. Den 29 november 2021 inledde vi arbetet med att bygga en permanent pumpstation så vi kan sänka grundvattennivån runt hallen. 

Vad kommer ett nytt golv att kosta?
Cirka tre miljoner kronor. Sen gör vi ytterligare åtgärder i marken runt hallen för att pumpa bort vatten vid behov. Sammanlagt har vi budgeterat 12 miljoner för åtgärder för Sparrås idrottshall.

 
 

2021-11-23

Kompletterande undersökning av marken

Arbetet med att kartlägga marken runt hallen styrs till viss del av vädret. För mycket regn samtidigt gör att vi får sämre resultat. Därför gör vi idag ytterligare tester med tankbil där vi släpper ut vatten och följer dess väg ner genom marken med hjälp av sensorer. 

 

2021-11-15

Undersökningar runt hallen fortsätter under vecka 46

Arbetet med att undersöka hur vattnet rör sig i marken runt hallen fortsätter. Personal från företagen SWECO, IRG använder sig av tankbilar med vatten som släpps ut. Vattnet kan man sen följa genom marken med hjälp av känsliga sensorer. Utredningarna görs för att vi ska vara helt säkra på att vi gör rätt åtgärder för att skydda hallen i framtiden. Utredningarna beräknas ta ett par veckor till. 

 

2021-11-02

Fler kontrollmätningar runt Sparrås idrottshall

Tillståndet från Mark och miljödomstolen om att vi får pumpa bort grundvatten runt Sparrås Idrottshall betyder att vi kommer att utöka kontrollmätningarna i området. Vi mäter sen tidigare grundvattennivåer på ett antal platser. Men nu kommer vi också be om lov att få sätta mätutrustning på ett en del husgrunder i närheten. Det här gör vi för att kunna följa upp så att inga skadliga sättningar sker och att bedömningar som tillståndet bygger på är rätt. Berörda fastighetsägare kommer att bli kontaktade av oss.

Dessutom kommer vi göra undersökningar av hur vattnet rör sig i marken runt hallen. Det betyder att vi kommer ha personal från företagen SWECO och IRG med tankbilar i området under vecka 44 och 45. 

 

2021-10-12

Domstolsbeslut - Vi får pumpa bort grundvatten

Måndagen den 11 oktober fick vi så beslutet från Mark- och miljödomstolen i Vänersborg att vi får sänka grundvattennivåerna runt Sparrås idrottshall. Det betyder att vi nu kan börja arbetet med en permanent lösning på vattenproblemen runt konstruktionen. Utrednings- och tillståndsprocessen har pågått ända sen den första skadan på hallen i februari 2019. Du kan ta del av tillståndet och processen dit en bit ner på den här sidan.

Här kan du ta del av tillståndet från Mark- och miljödomstolen i Vänersborg (PDF)

 

2021-10-04 (uppdaterad 2021-10-07)

Regnvatten i Sparrås idrottshall

De senaste dagarnas omfattande regn har gjort att vatten trängt in i Sparrås idrottshall. Räddningstjänsten har varit där under söndagen och hjälpt till att pumpa bort vattnet från fastigheten och vi arbetar vidare med att minimera skadorna inne i huset samtidigt som vi undersöker golvkonstruktionen. Vi har siktet inställt på att få i gång verksamheten igen så fort som möjligt då både skolelever och föreningslivet behöver hallen.

2021-09-13

Rensningen av diket är klart

På utsatt tid har rensningen av diket utmed Sparråsvägen genomförts med gott resultat. Det betyder att vattnet nu kan rinna bort från området runt Sparrås idrottshall på ett bättre sätt.

 

2021-06-21 (uppdaterad 2021-06-23)

Vattendraget norr om Sparrås idrottshall rensas i slutet av sommaren

Under augusti till september kommer rensning av växtligheten i vattendraget längs med Sparråsvägen att ske, rensningen kommer att genomföras av Peab. Utmärkning av träd kommer att ske under vecka 27. Kommunens projektledare för rensningsarbetet är Stefan Eliasson (e-post)

 

2021-04-22

Kungörelse från Mark- och miljödomstolen

Mark- och miljödomstolen i Vänersborg berättar nu i en så kallad kungörelse (offentligt myndighetsmeddelande) att ett beslut om att pumpa bort grundvatten från Sparrås idrottshall kan tas utan huvudförhandling. Nu har de fastighetsägare som påverkas av beslutet fram till den 26 maj på sig att lämna sina synpunkter. Sakägarna, de som är berörda av beslutet, får kungörelsen skickad till sig och den kommer också att publiceras i Göteborgsposten och Kungälvsposten. Du kan också läsa den här.

2021-03-10

Svar på frågor från Mark- och miljödomstolen  

Mark och miljödomstolen ställde ett antal frågor angående vår ansökan om att pumpa bort grundvatten från marken runt Sparrås idrottshall. Här kan du ta del frågorna och svaren.

Komplettering av ansökan om att pumpa grundvatten från Sparrås idrottshall

Ansökan skickades in i slutet av förra året och går att läsa i sin helhet i posten här nedanför.

 

2020-12-28

Ansökan inskickad till Mark- och miljödomstolen  

Den 23 december skickade Kungälvs kommun in sin ansökan om tillstånd att få pumpa bort grundvatten från marken runt Sparrås idrottshall till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg. Vi publicerar här ansökan i sin helhet men utan personuppgifter. Observera att en del filer är ganska stora. Vi har valt att inte komprimera filerna för att detaljer i kartor och bilder ska finnas kvar. Diarienummer för ansökan är KS2019/1693.

Ansökan 
Bilaga 1 Miljökonsekvensbeskrivning
Bilaga 2 Teknisk beskrivning (filstorlek 13,5 megabyte)
Bilaga 3 Sakägarförteckning
Bilaga 4 Samrådsredogörelse (filstorlek 2,9 megabyte) 
Bilaga 5 Länsstyrelsens beslut om ej betydande miljöpåverkan
Bilaga 6 PM Norconsult Markavvattningsföretag Kastellegården Tega...

Utredning om bäcken fortsätter

Samtidigt fortsätter utredningen om hur vi på ett skonsamt sätt kan rensa bäcken nedströms så att vattnet kan rinna bort från området på ett bra sätt. Tipsa gärna dina grannar utmed bäcken som rinner parallellt med Sparråsvägen om den här sidan och att de kan följa sidan och få e-post när den uppdateras. Man behöver bara skriva in sin e-postadress under rubriken "prenumerera på sidan".

2020-11-23

Platsbesök utmed bäcken norr om Sparråsskolan  

Tisdagen den 24 november kommer två personer från konsultföretaget Sweco att göra fältbesök vid bäcken som rinner norrut från Sparrås idrottshall och på Sparråsvägens östra sida. De ska ta reda på hur vi på bästa sätt kan rensa bäcken för att förbättra vattenflödet från området och samtidigt bevara buskar och träd som står utanför bäckfåran. Under arbetet med Sparrås idrottshall har vi fått veta att boende utmed bäcken vill att så mycket vegetation som möjligt ska bli kvar då de fungerar som insynsskydd och tar bort en del ljud från trafiken på Sparråsvägen. Under besöket kommer man att fotografera bäcken och mäta träd. Tipsa gärna dina grannar utmed bäcken om den här sidan och glöm inte följa den genom att skriva in sin e-postadress under rubriken ”prenumerera på sidan”.

 

2020-09-28

Samrådsredogörelsen är nu klar

Den skickas nu också till Länsstyrelsen men du kan ta del av den här.  Arbetet med att ta fram ansökningshandlingar till mark- och miljödomstolen fortsätter. Följ den här sidan och få en uppdatering när nästa steg tas.
 

2020-09-16

Svaren på inskickade frågor under samrådet presenteras här i oktober

Arbetet med att besvara alla frågor som kom in under samrådet i våras är klar inom kort. Och vi siktar på att publicera svaren på den här sidan i oktober i det som kallas för en samrådsredogörelse. 
Därefter skickas den till Länsstyrelsen som ett beslutsunderlag. 
Samtidigt arbetar vi nu med att ta fram ansökningshandlingar till mark- och miljödomstolen om att få fortsätta pumpa vatten från Sparråshallens grund.  

 

2020-05-27

Samrådet är genomfört – tack för inspel

Den 15 maj gick tiden ut för sakägare* att komma med synpunkter på kommunens planer på att permanent pumpa bort regnvatten och till viss del grundvatten från Sparrås idrottshall. 
Vi har fått fem återkopplingar och vill här passa på att tacka för alla goda råd och inspel. Det är mycket värdefullt för oss och informationen blir en del av utvecklingen framöver. Några av er kommer att bli kontaktade personligen så vi kan prata vidare. Alla synpunkter kommer att presenteras i den så kallade samrådsredogörelsen som kommer att presenteras vid ett senare tillfälle. Där kommer vi också berätta vilka åtgärder kommunen gör. Exempelvis har vi redan nu sammanställt information om grodorna i diket. 

Vi arbetar nu med att utreda vad som behöver göras med diket norr om hallen för att vattnet vi pumpar ska rinna bort från området på ett bra sätt.

*De fastighetsägare inom den svarta linjen på kartan nedan som fick brev från kommunen i veckan 17.

 

2020-04-20

För dig som bor närmast idrottshallen  

Boende närmast Sparrås idrottshall (innanför den svarta strecken på kartan nedan) får under vecka 17 ett brev från kommunen. Brevet handlar om vår ansökan till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg om tillstånd att få leda bort regnvatten och grundvatten från området.

Om du äger en fastighet i det aktuella området så är du alltså det som kallas för sakägare. Det betyder att du bjuds in till ett samråd. I vanliga fall brukar det vara ett möte där man träffas och får ärendet förklarat för sig och får komma med synpunkter. Men på grund av coronatider så gör vi det här samrådet genom brevet du nu fått, hemsidan och e-post i stället. 
Här kan du ta del av hela underlaget i vår tillståndsansökan.
Tips: Miljökonsekvensbeskrivningen och den tekniska beskrivningen inleds var och en med en sammanfattning som är lättare att ta till sig.

Miljökonsekvensbeskrivning (PDF) 

Teknisk beskrivning (PDF)

Presentation (PDF) 

 

Bakgrund 2019-2021

Lördagen den nionde februari 2019 konstaterades att golvet i Sparrås idrottshall på Sparråsskolan hade allvarliga skador då vatten trängt upp genom betongplattan och upp i golvet. Under våren 2019 revs golvet och delar av väggarna ut ur hallen och arbetet med att få konstruktionen torr igen inleddes. Flera utredningar genomfördes. Bland annat utreddes orsaken till skadan, och vad man kunde göra åt det. Det stod snart klart att vi behövde pumpa bort vatten från utsidan grunden samtidigt som stora fläktar torkade insidan av hallen. I juni 2019 kunde vi berätta att betongplattan var helt torr och i december 2019 presenterade vi en plan för hur hallen skulle kunna öppnas i april 2020. En omfattande utredning och tillståndsprocess har genomförts för att få sänka grundvattennivåerna i området. Den 2 oktober 2021 trängde regnvatten in i byggnaden och skadade golvet. Den 11 oktober 2021 fick vi tillstånd av mark- och miljödomstolen att sänka grundvattennivån runt konstruktionen. Något som bedömts som nödvändigt för att få till en permanent lösning på problemen med hallen.

  Sidan uppdaterades: