Information om Sparrås idrottshall

Den här informationssidan vänder sig i första hand till fastighetsägare i närheten av runt Sparrås idrottshall. Här informerar vi om tillståndsprocessen om att att pumpa regnvatten och till viss del grundvatten från konstruktionen. Det går att prenumerera på den här sidan genom att skriva in sin e-postadress under rubriken "Prenumerera på sidan".

Status: Delmålet att öppna hallen uppnåddes vecka 15. 2020. Nu arbetar vi för att ta bort risken för nya skador. Det handlar bland annat om att leda bort regnvatten från grunden.
Projektledare: Andreas Karlsten (e-post)
Kontaktperson gällande tillståndsprocessen: Maria Hübinette (e-post) 

2020-09-16

Svaren på inskickade frågor under samrådet presenteras här i oktober

Arbetet med att besvara alla frågor som kom in under samrådet i våras är klar inom kort. Och vi siktar på att publicera svaren på den här sidan i oktober i det som kallas för en samrådsredogörelse. 
Därefter skickas den till Länsstyrelsen som ett beslutsunderlag. 
Samtidigt arbetar vi nu med att ta fram ansökningshandlingar till mark- och miljödomstolen om att få fortsätta pumpa vatten från Sparråshallens grund.  

Prenumerera på den här sidan

Vi vill påminna om att informationen på den här sidan i första hand vänder sig till dig i bostadsområdet norr om Sparråshallen. Tipsa gärna grannar i det området om att följa den här sidan för att få information så fort vi har något nytt att berätta. För dig som får de här meddelandena men som inte längre känner dig berörd så går det att ta bort sin prenumeration. Följ instruktionerna i rutan med namnet ”prenumerera på sidan”.”

 

2020-05-27

Samrådet är genomfört – tack för inspel

Den 15 maj gick tiden ut för sakägare* att komma med synpunkter på kommunens planer på att permanent pumpa bort regnvatten och till viss del grundvatten från Sparrås idrottshall. 
Vi har fått fem återkopplingar och vill här passa på att tacka för alla goda råd och inspel. Det är mycket värdefullt för oss och informationen blir en del av processen framöver. Några av er kommer att bli kontaktade personligen så vi kan prata vidare. Alla synpunkter kommer att presenteras i den så kallade samrådsredogörelsen som kommer att presenteras vid ett senare tillfälle. Där kommer vi också berätta vilka åtgärder kommunen gör. Exempelvis har vi redan nu inventerat grodorna i diket. 

Vi arbetar nu med att utreda vad som behöver göras med diket norr om hallen för att vattnet vi pumpar ska rinna bort från området på ett bra sätt.

*De fastighetsägare inom den svarta linjen på kartan nedan som fick brev från kommunen i veckan 17.

 

2020-04-20
För dig som bor närmast idrottshallen  
Boende närmast Sparrås idrottshall (innanför den svarta strecken på kartan nedan) får under vecka 17 ett brev från kommunen. Brevet handlar om vår ansökan till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg om tillstånd att få leda bort regnvatten och grundvatten från området.

Om du äger en fastighet i det aktuella området så är du alltså det som kallas för sakägare. Det betyder att du bjuds in till ett samråd. I vanliga fall brukar det vara ett möte där man träffas och får ärendet förklarat för sig och får komma med synpunkter. Men på grund av coronatider så gör vi det här samrådet genom brevet du nu fått, hemsidan och e-post i stället. 
Här kan du ta del av hela underlaget i vår tillståndsansökan.
Tips: Miljökonsekvensbeskrivningen och den tekniska beskrivningen inleds var och en med en sammanfattning som är lättare att ta till sig.

Miljökonsekvensbeskrivning (PDF) 

Teknisk beskrivning (PDF)

Presentation (PDF) 

Du som är sakägare och har ytterligare frågor, kontakta  Maria Hübinette (e-post) kvalitet- och miljösamordnare. Hon är kommunens kontaktperson gällande tillståndsprocessen. Följ också den här sidan genom att skriva din e-postadess i rutan med rubriken "Prenumerera på sidan". Om du är sakägare och vill lämna synpunkter på det här så har du fram till den 15 maj 2020 på dig.

2020-04-15

Delmål uppnått, arbetet fortsätter, nytt fokus

På utsatt tid, vecka 15 2020 öppnade hallen. Det betyder att ett delmål är uppnått. Under drygt ett år har du och ytterligare 60 personer följt arbetet med att laga Sparrås idrottshall efter vattenskadan vintern 2019. På ett år har den här informationssidan haft 2425 unika besök. Bilderna och informationen nu under våren inför öppnandet av hallen har varit mest populära. 
Nu byter den här sidan fokus och kommer att informera om tillståndsprocessen för att få fortsätta pumpa grundvatten från marken runt hallen vilket är en förutsättning för att slippa fler vattenskador. Sidan vänder sig från och med nu alltså i första hand till boende nära hallen. Mer information om detta följer inom kort.

Prenumerera eller avprenumerera

Om du vill prenumerera eller avprenumerera på den här sidan så skriv in din e-postadress i rutan med rubriken "Prenumerera på sidan"

Bakgrund 

Lördagen den nionde februari 2019 konstaterades att golvet i Sparrås idrottshall på Sparråsskolan hade allvarliga skador då vatten trängt upp genom betongplattan och upp i golvet. Under våren 2019 revs golvet och delar av väggarna ut ur hallen och arbetet med att få konstruktionen torr igen inleddes. Flera utredningar genomfördes. Bland annat utreddes orsaken till skadan, och vad man kunde göra åt det. Det stod snart klart att vi behövde pumpa bort vatten från utsidan grunden samtidigt som stora fläktar torkade insidan av hallen. I juni 2019 kunde vi berätta att betongplattan var helt torr och i december 2019 presenterade vi en plan för hur hallen skulle kunna öppnas i april 2020.  

Några bilder från 2019 och 2020

 

Du kan prenumerera på den här sidan

Vi kommer löpande att hålla er informerade om läget och hur vi arbetar vidare med detta. Vi har därför satt upp den här informationssidan. Du kan prenumerera på sidan genom att skriva in din e-postadress i den blå rutan. Då får du ett e-postmeddelande när vi uppdaterar sidan med ny information.

Grundinställningen är att vi informerar på den här sidan så fort vi har mer information att ge. 

 

  Sidan uppdaterades: