Trekungagymnasiet

Gymnasiesärskolan i Kungälv heter Trekungagymnasiet. Utifrån läroplanen och kursplanernas krav utformar vi tillsammans med dig din utbildning, med utgångspunkt från dina förutsättningar och behov.

 Teckenspråk:


Särskolan är till för barn och ungdomar som inte bedöms kunna klara den vanliga undervisningen. Särskoleklasser finns vid ett par grundskolor och vid gymnasiet, men man kan också gå tillsammans med andra elever i vanlig klass.


Om du vill veta mer om förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och särskolan ska du kontakta kundcenter. Ring oss på telefon 0303-23 80 00 eller skicka ett mejl till kommun@kungalv.se.


 Lättläst:

I Kungälv finns en gymnasiesärskola

som heter Trekungagymnasiet.


Det är frivilligt att läsa på

gymnasiesärskolan.

 

Alla elever på gymnasiesärskolan har

en egen studieplan.

Skolan anpassar studieplanen efter vad eleven

kan och behöver.


Vill du veta mer om gymnasiesärskolan?

Kontakta kundcenter

på telefonnummer 0303 - 23 80 00


Nationella program

Här väljer du ett yrkesinriktat program. För varje ämne finns en ämnesplan. Utbildning inom varje ämne ges i form av en eller flera kurser. På alla nationella program ingår 22 veckors arbetsplatsförlagt lärande APL.

Mer information om nationella program

 

Individuella program

Du får en fyraårig utbildning med teoretiska och praktiska kurser. Du kan gå program på olika nivåer som vi utformar utifrån dina förutsättningar och behov.

Mer information om individuellt program

 

Ansökan

Ansökan till gymnasiesärskolan görs genom det datoriserade antagningssystemet Indra. Ansöker gör du genom din skolas studie- och yrkesvägledare.

 

Mer information

  Sidan uppdaterades: