Elevhälsa

Bland personalen finns psykolog, kurator, skolsköterska, specialpedagog och studie- och yrkesvägledare. De samarbetar med rektorer, mentorer och övrig personal för att utifrån ett helhetsperspektiv bidra till varje elevs trygghet, hälsa, lärande och utveckling.

Skolhälsovård

Våra skolsköterskors främsta uppgift är hälsofrämjande arbete och förebyggande skolhälsovård. Alla elever erbjuds hälsosamtal under gymnasietiden med samtal kring den fysiska och psykiska hälsan. Rådgivning, enklare sjukvård och en hänvisning vidare vid behov av större insatser ingår i arbetet. För skolhälsovården finns även skolläkare i kommunen.

Skolkurator

Skolkurator är sakkunnig inom skolan gällande socialt arbete och sociallagstiftning samt står för elevhälsans psykosociala insatser.
Skolsocialt arbete omfattar insatser på såväl individ-, grupp- och organisationsnivå.

Skolpsykolog

På gymnasiet finns även tillgång till psykolog.

Specialpedagog

En stor och viktig uppgift för specialpedagogerna är att förebygga skolsvårigheter.
Om dessa ändå uppstår jobbar de för att tillsammans med elev, vårdnadshavare och övrig skolpersonal ta reda på vad de beror på samt hur man tillsammans ska lösa dem.

Studie- och yrkesvägledning

Våra studie- och yrkesvägledare arbetar med information och vägledning i frågor kring valt program och ämnen/kurser under gymnasietiden och givetvis också inför val av fortsatta studier eller arbete efter skolan. Studie- och yrkesvägledarna har kontakt med andra verksamheter som Arbetsförmedling, universitet/ högskolor och andra utbildningsanordnare.

 

Skolkurator

Amanda Frövenholt
Telefon: 0303-23 83 36
E-post: amanda.frovenholt@kungalv.se

 

Skolläkare

Nina Holmgren
Tidsbeställning hos skolsköterska

 

Skolpsykolog

Malin Mårdby
Telefon: 0303-23 82 71
E-post: malin.mardby@kungalv.se

 

Skolsköterska

Maria Jensen
Telefon: 0303-23 82 79
E-post: maria.jensen@kungalv.se

Malin Wird
Telefon: 0725-14 40 16
post: malin.wird@skola.kungalv.se

 

Specialpedagog

Annika Rydberg
Telefon: 0303-23 83 67
E-post: annika.rydberg@kungalv.se

Studie och yrkesvägledare

Britt Hallgren
Mobilnummer: 076-145 63 41
Telefon: 0303-23 83 75
E-post: britt.hallgren@kungalv.se

  Sidan uppdaterades: