Individuellt program

Utifrån läroplanen och kursplanernas krav utformar vi tillsammans med dig din utbildning, med utgångspunkt från dina förutsättningar och behov.

Du får en fyraårig utbildning med teoretiska och praktiska kurser. Du kan gå program på olika nivåer som vi utformar utifrån dina förutsättningar och behov.

 

Ämnen som du kan välja är:

 • Estetisk verksamhet
 • Hem- och konsumentkunskap
 • Idrott och hälsa
 • Natur och miljö
 • Individ och samhälle
 • Språk och kommunikation


Du får stöd med att utveckla din kommunikation. Du har möjlighet att läsa ämnen från gymnasiesärskolans nationella program. Du kan också få gå en klass på tidig utvecklingsnivå. Du utvecklas utifrån dina förutsättningar och du får en möjlighet att hitta sysselsättningar som passar dig efter gymnasiet. Målet är också att du ska förbereda dig för ett meningsfullt vuxenliv.

 

Idrott och hälsa

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa syftar till att du ska utveckla din rörelseförmåga och kroppsuppfattning och hur det kan öka din hälsa och ditt välbefinnande.

Vi går också igenom hur man använder kroppen för att förebygga skador vid fysiska aktiviteter.

Du får tillfälle att utveckla kunskaper om naturen som en källa till rekreation under olika årstider. Du får möjlighet att utveckla ett intresse för fysiska aktiviteter i naturen och i olika utemiljöer.

Vi samtalar om vad fysiska aktivister och livsstilen har för betydelse för hälsan.

Under våra friluftsdagar får du möjlighet att testa olika former av friluftsliv och utevistelse. Du får lära dig om allemansrätten och vilka rättigheter och skyldigheter du har i naturen.

Undervisningen i Idrott och hälsa utformas så att du kan delta och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och i samspel med andra.

 

Verksamheten

Under din tid på skolan kommer du ha tre tillfällen med idrott och hälsa i veckan.

 1. Vid ett av tillfällena är du i idrottshallen och tränar:
  • rörelseförmåga
  • kroppsuppfattning
  • fin-och grovmotorik
  • balans
  • styrkakondition
  • rörelse till musik och dans
 2. Nästa tillfälle har du ”friskvård”. Där är du ute mycket under hela året. Du får olika aktiviteter som till exempel:
  • promenader
  • stavgång
  • fiske
  • lekar
  • ”friskis pass”
  • avslappning
  Du undersöker också naturens växlingar och lär dig om allemansrätten och ansvarsfullt uppträdande i naturen.
 3. Vid tredje passet för veckan är du på simhallen "Oasen" och tränar:
  • vattenvana
  • simning
  • sjukgymnastik

 

Mer information

  Sidan uppdaterades: