Nationella Program

Utifrån läroplanen och kursplanernas krav utformar vi tillsammans med dig din utbildning, med utgångspunkt från dina förutsättningar och behov.

Estetiska verksamheter - Media

Medie/Estetiska programmet är till för dig som är intresserad av film, bild, musik och Internet.

Fastighet, anläggning och byggnation

Programmet för dig som är intresserad av underhåll av fastigheter, skötsel av utemiljöer eller reparationer.

 

Hälsa, vård och omsorg - Barn och fritid

En utbildning för dig som vill arbeta med barn inom till exempel förskola eller fritidsverksamhet samt äldreomsorg.

 

Hotell, restaurang och bageri

En utbildning för dig som tycker om matlagning och andra arbeten inom hotell, restaurang och storhushåll.


Samhälle, natur och språk

Du får möjlighet att fördjupa och bredda dina kunskaper inom till exempel geografi, historia och moderna språk. Teori och praktiska moment varvas under utbildningen.

Gemensamt för alla nationella program är att det ingår minst 22 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande).

Komfys

Här kan man träna motorik, koordination och fysik med teknisk utrustning såsom x-box, wii och playstation.

Musiksal

Här kan man spela instrument och/eller sjunga i musiksalen.

Inspelningsstudio

Här kan man sjunga, läsa in en berättelse eller spela in ett instrument som du kan få med dig på en CD.

Idrott och hälsa

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa syftar till att du ska utveckla din rörelseförmåga och kroppsuppfattning samt förmåga att planera, genomföra och utvärdera olika fysiska aktiviteter. Du får möjlighet att utveckla kunskaper om livsstilens betydelse för hälsan.

Vi går också igenom hur man använder kroppen för att förebygga skador i olika sammanhang.

Under våra friluftsdagar får du möjlighet att testa olika former av friluftsliv och utevistelse. Du får lära dig om allemansrätten och vilka rättigheter och skyldigheter du har i naturen. Undervisningen i Idrott och hälsa utformas så att alla kan delta och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och i samspel med andra.

Verksamheten

Under din tid på skolan kommer du ha två idrottspass i veckan. Ett pass ägnar vi åt traditionell idrottsundervisning där du bland annat får testa olika lekar, rörelse till musik och bollspel. Där får du också möjligheter att utveckla kunskaper om hur fysiska aktiviteter tillsammans med olika livsstilsfaktorer som tillexempel kost påverkan hälsan. På den andra idrottslektionen får du möjlighet att välja antingen styrketräning eller motionssimning.

På våra friluftsdagar har vi olika aktiviteter som till exempel:

 1. paddla
 2. vandra
 3. cykla
 4. rida
 5. segla
 6. fiska
 7. skidåkning
 8. skridskoåkning
 9. curling
 10. bowling
 11. bågskytte
 12. klättring
 13. fäktning
 14. boxning
 15. zumba
 16. skytte

Under våra friluftsdagar får du möjlighet att välja mellan några olika aktiviteter.

Mer information

  Sidan uppdaterades: