Musik eller Musikal

På Estetiska programmet musik kan du välja två profileringar: Musiker/Artist eller Musikalartist.

Musik med profilering Musikalartist

Du utvecklar din personliga kreativitet och skapande förmåga, dina konstnärliga talanger och ditt eget personliga uttryck, du förverkligar dina drömmar, du tränar din sociala kompetens och kommunikationsförmåga samt lever ut din skaparglädje. 

Du får grundläggande kunskaper inom sång, musik, dans och teater som allsidigt utvecklar din förmåga till skapande, inlevelse och uttryck. Du blir väl förberedd för vidare studier inom musikal och utbildningen ger dig behörighet till fortsatta studier på högskolenivå.

På Mimers hus Gymnasium får du lärarledda lektioner så som i Dans där du tränar olika danstekniker till exempel Jazz/Show/Street m m. I ämnet Teater lär du dig scenisk gestaltning och rollanalys som du även praktiserar inom ämnet sång. I ämnet Sång får du både individuell- och gruppundervisning där du arbetar både solistisk och i ensemble.

Verksamheten på Mimers Hus Gymnasium är mycket utåtriktad och under din skoltid kommer du att få göra ett flertal framträdanden i många olika sceniska sammanhang.

Utbildningen avslutas med en stor musikalproduktion där alla musikalelever deltar. 

Musik med profilering Musiker/Artist

Ensembleundervisningen är kärnan i vår verksamhet, där spelar du musik från olika tidsepoker, artister, grupper och genrer som rock, pop,soul, jazz m.m. 

För oss är det viktigt att du som elev känner att du kan utveckla dina egna specifika intressen inom musik därför är elevinflytande och utåtriktad verksamhet utmärkande på vår skola.

Du uppträder "live" på scen efter varje ensembletema på:

  • Lunchkonserter
  • Turnéer
  • Näringslivet
  • Nationaldagen
  • Musikhjälpen

På profileringen musiker/artist jobbar behöriga lärare som även är verksamma musiker inom musikbranschen.

Följ oss på instragram

 

  Sidan uppdaterades: