Färdighetsprov till musiker/artist 2023 

Om du är intresserad av inriktningen musiker/artist på estetiska programmet på Mimers Hus gymnasium är du välkommen den 6 februari då vi anordnar årets färdighetsprov. Vi samlas i Hörsal 1 kl. 9.00.

De här delarna ingår i färdighetsprovet

 1. Uppspelning
  Innan färdighetsprovet förbereder 2 stycken olika typer av låtar, gärna i olika genrer som du själv väljer. Under provet spelar du själv eller sjunger till bakgrund eller tillsammans med oss dessa låtar. 
 2. Gehörsprov
  Under en audition kommer du att få lyssna på om olika ackord som spelas är i dur eller moll, om melodin går upp eller ner. Genom gehörsprovet ska du visa att du kan urskilja detaljer i en musikalisk helhet och kommeratt få härma olika typer av rytmer och melodier på ditt instrument/sång.
 3. Under dagen kommer du även att delta i en kortare intervju.
 4. Om du har noter får du gärna skicka dem till: christer.carlsson@skola.kungalv.se
  Adressen är: Mimers Hus gymnasium, Trollhättevägen 4, 442 34 Kungälv

Provet tar cirka 30 minuter.

 • Uppspelningen kan ge maximalt 220 poäng.
 • Gehörsdelen kan ge maximalt 60 poäng.
 • Grundskolebetyget kan ge maximalt 320 poäng.
 • Totala meritvärdet blir därmed 600 poäng.

Den totala slutpoängen är en sammanslagning av de två provens poäng (maximalt 280 poäng) och ditt slutbetyg från grundskolan (maximalt 320 poäng). Juryn som bedömer proven består av lärare från estetiska programmet.

För mer information kontakta Christer Carlsson.
E-post: christer.carlsson@skola.kungalv.se
Telefon: 0703-25 12 49

VÄLKOMMEN OCH LYCKA TILL!

  Sidan uppdaterades: