Handels- och administrationsprogrammet

Väljer du Handels- och administrationsprogrammet på Mimers Hus Gymnasium erbjuds du inriktningen Handel och service med möjlighet till fördjupning inom service och bemötande, internationellt entreprenörskap (ESP) och affärsprofilerade projekt under årskurs 2 och 3. Du erbjuds även möjligheten till en högskoleförberedande utbildning via individuella val.

Beskrivning av programmet hos oss på Mimers Hus gymnasium

Du erbjuds en kvalitetssäkrad utbildning där erfarenhet och ett branschnätverk byggs upp genom arbetsplatsförlagt lärande (APL). Att studera handel och administration hos oss innebär två valmöjligheter. Den ena vägen du kan ta är en traditionell utbildning med teorilektioner och praktiska moment på skolan samt 15 veckor praktik (APL), och den andra vägen är en lärlingsutbildning där 50% av utbildningen (tre dagar i veckan) sker ute på praktikplats hos företag i branschen. Oavsett vad du väljer finns möjligheter att få delta i intressanta projekt med flera ämnen som samverkar.

Hos oss ser vi utbildningen som en "tre-stegs-raket";
• I årskurs 1 förbereds du med teori och praktiska moment i de grundläggande kurserna

• I årskurs 2 arbetar vi med ett övningsföretag där vi möter verkliga kunder och gör affärer. Företaget drivs enligt UF-konceptet (Ung Företagsamhet) utifrån givna instruktioner från lärarna.

• I årskurs 3 får du tillsammans med klasskamrater driva ett eget företag med Ung Företagsamhet

Dessa tre steg har visat sig vara en framgångsfaktor som fått tidigare klasser att hitta motivation i sitt övriga skolarbete.

Mimers Hus gymnasium har ett Entreprenörskapsprojekt som möjliggör samarbeten mellan dig som elev och arbetslivet i kommunen. Du kommer få rådgivning och kommer delta i olika samarbetsprojekt som till exempel event och mässor där elever utför marknadsundersökningar, sammanställer och presenterar dem samt tränar på att vara mässvärd. Under dessa projekt kommer du att utvecklas i exempelvis

 • problemlösning
 • kreativitet
 • självtillit
 • nyfikenhet
 • omsättning av idéer till handling
 • ansvarstagande, mod att ta risker
 • kunskaper att kunna kommunicera och fatta beslut
 • förmåga att samarbeta och skapa personliga, kulturella, sociala eller ekonomiska värden

Du kommer som elev även att få vara med på studiebesök utanför skolan.

Beskrivning av programmets inriktning Handel och service

Centralt för utbildningen är service och kommunikation. Du kommer att få utveckla färdigheter inom

 • försäljning
 • service och bemötande
 • företagande
 • varuflöden
 • inköp
 • ekonomiuppföljning

Du får arbeta utåtriktat med eget företagande (Ung Företagsamhet) där du tränas i muntlig och skriftlig kommunikation. Du medverkar till exempel i "Draknästet", ett mötesform där bland annat näringslivschefer kommer in till skolan och ger respons på affärsidéer som pitchas under detta tillfälle.
Utbildningen utvecklar dina förmågor i affärs- och medarbetarrelationer samt färdigheter i att använda olika datorprogram och appar.

Framtid

Handels- och administrationsprogrammet erbjuder dig en yrkesexamen med yrkesutgångar som till exempel. butikssäljare, butiksledare, inköpare och ekonomi- eller redovisningsassistent.
Du rustas för framtiden oavsett om du väljer att studera vidare eller tar den anställning som praktikplatsen oftast erbjuder efter färdiga studier. Vill du lyckas så finns vi här för att coacha dig till framgång i en trygg arbetsmiljö.

Välkommen till oss!

I samarbete med: 

 

  Sidan uppdaterades: