Önska plats i kommunala skolor till förskoleklass och årskurs 7

Snabblänkar till innehållet på den här sidan

Ansökan
Vårdnadshavarens önskemål
Urvalsprinciper
Relativ närhet
Syskonförtur
Lottning 
Besked om placering
Skolskjuts
Fritidsplats
Ytterbyskolans musikklass
Uppskjuten skolplikt
Skolstart för barn som är 5 år
Kontakt

Ansökan

Information om hur du söker finns här Skolval2022.


Vårdnadshavarens önskemål

I första hand försöker kommunen tillgodose vårdnadshavarens önskemål om skola. Vårdnadshavarens önskemål får inte gå ut över ett annat barns rätt till placering vid en skola nära hemmet (närhetsprincipen). Kommunen kan även frångå vårdnadshavarens önskemål om det skulle innebära ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen.

Urvalsprinciper

Om en skola har fått fler ansökningar än vad skolan kan ta emot, prioriterar kommunen vilka barn som får en placering på skolan. Kommunen använder sig av följande urvalsprinciper:

Förskoleklass:

  1. Relativ närhet
  2. Syskonförtur i årskurs 1–3
  3. Lottning

Årskurs 7:

  1. Relativ närhet
  2. Lottning

Relativ närhet

Om två barn sökt till samma skola och bara ett av dem kan få en plats, så är det barnet som har längst relativt avstånd till den alternativa skolan som har rätt till platsen. Relativ närhet mäter avståndet mellan folkbokföringsadressen till önskad skola och alternativa skolor.

Vilken är barnets alternativa skola?

  • Om den sökta skolan är den närmaste blir den näst närmaste skolan barnets alternativa skola.
  • Om den sökta skolan är en annan än den närmaste blir den närmaste skolan barnets alternativa skola.

Så här räknar vi ut relativ närhet:

  1. Vi mäter avståndet mellan barnets folkbokföringsadress och den sökta skolan (färdvägen – inte fågelvägen)
  2. Vi mäter avståndet mellan folkbokföringsadressen och närmaste alternativa skola.
  3. Vi jämför den relativa närheten för alla som har sökt samma skola i samma årskurs.

 

 

Syskonförtur

Om elever som ska börja förskoleklass har samma relativa avstånd får den elev som har syskon i årskurs 1-3 platsen. Syskonförtur gäller för elever som är folkbokförda på samma adress.

Lottning

I sista hand är det lottning som avgör vem som får platsen.

Besked om placering

Besked om placering skickas ut under mars månad .

Skolskjuts

Tänk på att om du väljer en annan skola än den som är närmast barnets folkbokföringsadress, har barnet inte automatiskt rätt till skolskjuts för den extra resväg det innebär. Om barnet skulle haft rätt till skolskjuts för den närmaste skolan som hade plats, har barnet kvar den rätten vid val av skola längre bort. 

Läs mer om skolskjutsar här. 

Fritidsplats

Barn med pågående placering (Ej uppsagd placering) på förskola placeras automatiskt till en fritidshemsplacering på tilldelad skola.
Är ni nyinflyttade kan ni ansöka via e-tjänst.
Vårdnadshavare som ansöker om fritidshemsplacering till sina barn får besked innan skolstart via brev eller e-tjänst.

Ytterbyskolans musikklass

Ytterbyskolan har en musikklass per årskurs. Till skillnad från andra klasser på skolan har musikklassen en utökad timplan för musikundervisning. Undervisningstiden i musik tas från andra ämnen.

Antagningen till musikklassen är individuell. Ytterbyskolan erbjuder cirka 30 elever att få börja i musikklass varje år.

Läs mer om musikklasserna(pdf, 153 kB) och om Ytterbyskolan.

Uppskjuten skolplikt

Alla barn som är folkbokförda i Sverige har skolplikt från höstterminen det år de fyller sex år. Skolplikten kan skjutas upp ett år om vårdnadshavarens begär det och det finns särskilda skäl. Ansökan om uppskjuten skolplikt görs via denna blankett (pdf, 793 kB) som skickas till Bildning och lärande, Kungälvs kommun, 442 81 Kungälv.

Skolstart för barn som är 5 år

Vårdnadshavare till barn som är 5 år kan lämna önskemål direkt till önskad skola som tillgodoses i mån av plats.

 

Kontakt

Kundcenter 0303-23 80 00
kommun@kungalv.se

  Sidan uppdaterades: