Allt om önska skola (Skolval)

Alla barn som är folkbokförda i Kungälvs kommun är garanterade att få en plats i någon av våra skolor. Inför höstterminen 2022 kan du som vårdnadshavare önska vilken skolenhet du vill att ditt barn ska börja på i förskoleklass och årskurs 7 under perioden 10 januari till 13 februari 2022.

Ansökan om byte (kommunala skolor)

Under perioden 16 maj till 31 maj kan du ansöka om byte av skola till förskoleklass och årskurs 7 läsåret 2022/2023. Ansökan görs endast via blankett. Blankett för Byte av skola

Ansökan gäller för barn och elever som är folkbokförda i Kungälvs kommun, har en skolplacering och vill byta till en kommunal skola. För byte till fristående skola kontakta aktuell skola.

Här hittar du information till den registrerade enligt GDPR (pdf, 36 kB).

Läs mer om riktlinjer och urvalprinciper för kommunala skolor  

Läs mer om riktlinjer och urvalsprinciper för fristående skolor

Aktuella skolor

Du hittar våra kommunala skolor här:
Grundskolor - kungalv.se

Du hittar de fristående skolorna här:
Fristående skolor- kungalv.se

Ytterbyskolans musikklass
Om ni har frågor och funderingar om musikklasserna går det bra att mejla: david.olsson@skola.kungalv.se

Skolskjuts

Om du uppfyller vissa kriterier kan du vara berättigad skolskjuts. För att läsa mer om och eventuellt ansöka gå till sidan Skolskjuts.

Vanliga frågor

Hur söker jag plats?
Du söker via e-tjänsten https://www.kungalv.se/onskaskola eller i vissa fall via blankett. Du kan önska skola mellan 10 januari och 13 februari. Tänk på att om ditt barn har två vårdnadshavare så måste båda godkänna ansökan.

Finns det köer till skolenheterna?
Nej, det finns inga köer till kommunala skolor.

Mitt barn har särskilda behov, vad gäller?
Du önskar skola på samma sätt som du hade gjort annars. I våra regler för skolplacering i förskoleklass och grundskola finns inte särskilda skäl med som urvalskriterium. Alla våra skolor kan ta emot elever med särskilda behov.

Kan jag önska skolenheter i hela Kungälvs kommun?
Ja. Att du önskar en eller flera skolenheter betyder däremot inte att du kommer att få en plats på skolenheter du önskar.

Jag har skickat in mitt önskemål, men vill ändra i min ansökan. Hur gör jag?
Vill du ändra informationen i ansökan behöver du ta bort din befintliga ansökan och göra en ny ansökan. Om barnet har två vårdnadshavare måste båda godkänna ansökan.

Hur söker jag till en fristående skola eller kommunal skola utanför kommunen?
Du önskar plats på skolenheter i Kungälvs kommun via e-tjänsten. Skolor utanför kommunen har särskilda rutiner för ansökan.

Information från skolchefen

Under den senaste tiden har det varit flera artiklar och insändare i Kungälvs-Posten om Klöverbackens skola. I början av året i samband med skolvalet till förskoleklass, informerade förvaltningen om att Klöverbackens lokaler skulle lämnas inför höstterminen 2023. Syftet var att informera vårdnadshavare i god tid, för att de skulle ha med sig den informationen när de skulle önska skola för sitt barn. I den informationen kunde vi ha varit tydligare med att skriva att det gällde under förutsättning att de politiska besluten togs. Informationen gav upphov till många frågor och känslor och jag kan konstatera att vi skulle ha hanterat informationen på ett annat sätt. Vi tar till oss av kritiken och ska göra vad vi kan för att bli bättre på information till vårdnadshavarna.

För de vårdnadshavare som önskar, så är det möjligt att ansöka om att byta skola till förskoleklass för sitt barn inför läsåret 2022/2023. Från den 16 maj och till den 31 maj finns en blankett tillgänglig på kommunens webbplats där man kan ansöka om byte, för den som önskar det.
/Dennis Reinhold, skolchef och sektorchef Bildning och lärande, Kungälvs kommun

  Sidan uppdaterades: