Information till vårdnadshavare om övergångar

Vid övergångar mellan förskola och skola samt mellan skolor i Kungälvs kommun görs barnets individuella dokumentation i Unikum tillgänglig för personal på mottagande skola. Samtycke krävs inte av vårdnadshavare för detta. 

Även vid övergångar till en skola i en annan kommun görs barnets individuella dokumentation tillgänglig för mottagande skola.

Detta görs med utgångspunkt i barnets bästa och för att göra övergången så bra som möjligt för barnet.

  Sidan uppdaterades: