Skolfotografering

Anvisningen till kommunala förskolor och skolor i Kungälv är att inte arrangera eller vara involverad i någon skolfotografering annat än i pedagogiskt syfte, det vill säga för personalens eget bruk.

Skulle exempelvis en föräldragrupp välja att själva arrangera en fotografering ska den ske utanför skoltid.

  Sidan uppdaterades: