Inloggning Unikum

Tvåfaktorsinloggning Authenticator

Tvåfaktorsinloggning Bank-ID


Information om personuppgiftsbehandling i Unikum

De uppgifter du lämnar till oss kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Vi behöver spara och behandla dessa uppgifter för att kunna dokumentera barnets/elevens pedagogiska utveckling samt skicka ut information. Dina uppgifter kommer att delas inom kommunen med den personal som behöver uppgifterna för att utföra sitt arbete samt med de personuppgiftsbiträden som hanterar uppgifter för kommunens räkning. Uppgifterna kan också komma att delas med tredje part, men endast om så krävs enligt lag. Den rättsliga grunden för behandlingen är uppgift av allmänt intresse med stöd i skollagen 3 kap, 3 §. Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen, kommunens växel 0303-23 80 00. Du kan läsa mer om dina rättigheter på kommunens webbsida, http://www.kungalv.se/Integritetspolicy/

Mer information om inloggning

Instruktion för inloggning i Unikum (pdf, 910 kB) vänder sig till personal, elever samt vårdnadshavare.

Hur du ser efter om du har Authenticator installerat på din dator och vad du gör om du inte har det (instruktionsfilm för personal och elever, länk till Youtube öppnas i nytt fönster).

Vårdnadshavare och Unikum

Det fungerar fint för skolpersonal att kommunicera med vårdnadshavare via Unikum. När man skickar ut ett lärloggsinlägg så kan man se vilka som har läst det exempelvis. Och de som då inte har läst det kan man kontakta via annan kanal.

Vårdnadshavare loggar in i Unikum med hjälp av BankID. Om du saknar BankID vänd dig till din bank.
Mer information om Unikum riktad till vårdnadshavare hittar du här (pdf, 127 kB). 

Personer som saknar svenskt personnummer kan tyvärr inte logga in i Unikum med BankID.

  Sidan uppdaterades: