Inloggning Unikum

Tvåfaktorsinloggning till Unikum

Information om personuppgiftsbehandling i Unikum

De uppgifter du lämnar till oss kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Vi behöver spara och behandla dessa uppgifter för att kunna dokumentera barnets/elevens pedagogiska utveckling samt skicka ut information. Dina uppgifter kommer att delas inom kommunen med den personal som behöver uppgifterna för att utföra sitt arbete samt med de personuppgiftsbiträden som hanterar uppgifter för kommunens räkning. Uppgifterna kan också komma att delas med tredje part, men endast om så krävs enligt lag. Den rättsliga grunden för behandlingen är uppgift av allmänt intresse med stöd i skollagen 3 kap, 3 §. Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen, kommunens växel 0303-23 80 00. Du kan läsa mer om dina rättigheter på kommunens webbsida, http://www.kungalv.se/Integritetspolicy/

Mer information om inloggning

Instruktion för inloggning i Unikum  vänder sig till personal, elever samt vårdnadshavare.

Vårdnadshavare och Unikum

Det fungerar fint för skolpersonal att kommunicera med vårdnadshavare via Unikum. När man skickar ut ett lärloggsinlägg så kan man se vilka som har läst det exempelvis. Och de som då inte har läst det kan man kontakta via annan kanal.

Vårdnadshavare loggar in i Unikum med hjälp av BankID. Om du saknar BankID vänd dig till din bank.
Mer information om Unikum riktad till vårdnadshavare hittar du här (pdf, 127 kB). 

Personer som saknar svenskt personnummer kan tyvärr inte logga in i Unikum med BankID.

Vårdnadshavare kan gärna använda appen Unikum Familj som alternativ till att logga in i webbläsare.
Appen finns att ladda ner på Google Play och i App Store. Man loggar in i appen med BankID. I appen
kan man välja "Andra sätt att logga in". Bläddra ner till Kungälv i listan med kommuner och klicka på
Vårdnadshavare för att få fram alternativen Freja eID samt BankID på annan enhet.

  Sidan uppdaterades: