Anmälan om behov av skolskjuts

Du kan anmäla om behov av skolskjuts om ditt barn har lång väg till skolan, om det är svåra trafikförhållanden längs med skolvägen, om ditt barn har en funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet som gör det svårt för ditt barn att ta sig till skolan på egen hand.

Elev kan anmäla behov av skolskjuts under hela läsåret utifrån färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Har eleven ett skolkort i dag, tänk på att spara kortet eftersom det gäller från och med höstterminens skolstart till och med den 15 september 2018. Om du anmäler behov av skolskjuts på grund av funktionshinder eller särskilda omständigheter ska läkarintyg eller annat intyg som påvisar elevens behov bifogas anmälan (gäller inte elever inskrivna i särskolan).

Skolskjuts inför skolstart

För att eleven ska vara garanterad att få sitt busskort vid höstterminens skolstart ska anmälningsblanketten för skolskjuts vara kommunen tillhanda senast den 15 april 2018. Om du ansöker om skolskjuts under pågående läsår är handläggningstiden ca 2 veckor. Skolskjuts beviljas läsårsvis, det betyder att du behöver skicka in en anmälan om skolskjuts vid varje nytt läsår. Ansök genom att fylla i och skicka in blankett om behov av skolskjuts.

Riktlinjer för skolskjuts och elevresor i Kungälvs kommun (pdf. öppnas i nytt fönster)

Fritids

Skolskjuts gäller inte till och från fritids. Om eleven har fritids vissa dagar måste fritidsschemat fyllas i och skickas med anmälan.

Meddelande om avslag

Senast den 31 maj får du meddelande om du fått avslag på din anmälan (gäller de
anmälningar som inkommit senast den 15 april).

Flytt eller byte av skola

Vid ändrade förhållande, till exempel flyttning, byte av skola eller att färdsättet förändras
ska busskortet återlämnas till skolskjutssamordnare i Stadshuset. 

Beviljad skolskjuts

skolskjutsen.se (extern länk) finns tre viktiga filmer för dig som blivit beviljad skolskjuts.

  Sidan uppdaterades: