Anmälan om förlorat, trasigt eller defekt skolkort

Förlorat eller trasigt skolkort

Om eleven har förlorat sitt skolkort eller råkat förstöra kortet ska nedanstående anmälan fyllas i och skickas in.

Vi spärrar kortet efter vi tagit emot anmälan och skickar sedan ut ett tillfälligt skolkort. Det tillfälliga skolkortet gäller under 7 dagar. Det tillfälliga skolkortet skickas ut inom en vecka till den uppgivna adressen. I väntan på det tillfälliga skolkortet ansvarar du själv/vårdnadshavare för att du/eleven kommer till och från skolan. Kostnaden för förlorat eller trasigt skolkort är 100 kronor.

Det nya ordinarie skolkortet hämtas i stadshuset. När skolkortet finns att hämta kontaktar via den epostadress som angivits i formuläret. Tänk på att även kolla i skräpposten då mejlet kan hamna där.

Kortet betalas via Swish när du fått bekräftelse via e-post att kortet finns att hämta, dock senast i samband att kortet hämtas i Kundcenter/Stadshuset.

Betala med Swish

  • Betala in 100 kronor till nummer 12 36 08 32 32
  • Skriv elevens namn och skola i meddelanderutan.

Betala via bankgiro/plusgiro

Om du inte har möjlighet att betala via Swish kan du betala via bankgiro/plusgiro innan kortet hämtas i Kundcenter i Stadshuset.

  • Betala in 100 kronor till
    • bankgiro 5600-8436 eller
    • plusgiro 11 62 10-6
  • Skriv elevens namn och skola i meddelanderutan.


Defekt skolkort

Det är väldigt sällan som ett skolkort slutar att fungera. Oftas beror det på att skolkortet inte hålls tillräckligt länge framför kortläsaren. Innan du anmäler ditt kort som defekt bör du därför testa igen att hålla kortet mot kortläsaren för att dubbelkolla om det verkligen har slutat att fungera. Om kortet är defekt ska du fylla i och skicka in nedanstående anmälan.Vi spärrar kortet efter vi tagit emot anmälan och skickar sedan ut ett tillfälligt skolkort. Det tillfälliga skolkortet gäller under 7 dagar.

I väntan på det tillfälliga skolkortet ansvarar vårdnadshavare att eleven kommer till och från skolan.

Vi kontaktar dig via e-post när det nya skolkortet finns att hämta i Stadshuset, Ytterbyvägen 2, Kungälv.
OBS! För att få ut ditt nya kort måste du ta med ditt defekta skolkort (eller eventuellt kvitto som du fått av busschauffören).

Ingen avgift tas ut.

förlorat eller trasigt skolkort
defekt skolkort
Grundskola
Gymnasiet
  Personuppgifter elev
Du måste fylla i fältet
Du måste fylla i fältet
Du måste fylla i fältet
  Personuppgifter vårdnadshavare (obligatoriskt om eleven är under 18 år)
  Kontaktuppgifter (för elever över 18 år, ange elevens kontaktuppgifter. För elever under 18 år, ange vårdnadshavares kontaktuppgifter)
Du måste fylla i fältet
Du måste fylla i fältet
Du måste fylla i fältet
Du måste fylla i fältet
Du måste fylla i fältet
Swish
Bankgiro/plusgiro
  Enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679) ska en personuppgiftsansvarig tillhandahålla den registrerade viss information om personuppgiftsbehandlingar som sker under dennes ansvar. Läs mer nedan.    

Information om personuppgiftsbehandling

Enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679) ska en personuppgiftsansvarig tillhandahålla den registrerade viss information om personuppgiftsbehandlingar som sker under dennes ansvar.

Avser behandlingen: Anmälan om förlorat busskort.

Personuppgiftsansvarig:
Kommunstyrelsen
Telefon: 0303 23 80 00
Epost: kommun@kungalv.se

Dataskyddsombud:
Lisa Dalqvist
Telefon: 0303 23 80 00
Epost: dataskyddsombud@kungalv.se

Ändamålet med behandling: Upprättande av personligt busskort. Uppgifterna kommer i tillämplig mån att vidarebehandlas för arkivändamål i enlighet med svensk arkivlagstiftning.

Rättslig grund för behandlingen: Lag om rätt till skolskjuts.

Mottagare av personuppgifter: Västtrafik AB. Uppgifter som skickas in till en myndighet kan bli offentliga och får då begäras ut av alla så länge detta inte hindras av sekretess.

Lagringstid: Kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan reglerar hur länge olika uppgifter sparas innan de gallras eller arkiveras.

De registrerades rättigheter: Du som lämnar personuppgifter har rätt att begära ut ett registerutdrag över uppgifterna, begära rättelse samt, i tillämpliga fall, radering. Den enskilde kan även begära begränsad behandling, samt har rätt att invända mot vissa behandlingar. Man har även en rätt till dataportabilitet. Läs mer på datainspektionen.se

Information om hur man klagar till tillsynsmyndigheten: Datainspektionen är tillsynsmyndighet i ärenden som gäller personuppgiftsbehandling. Har du klagomål om hur dina uppgifter hanterats kan du vända dig till dem.

Kategorier av personuppgifter som berörs: Namn, personnummer, adress, telefonnummer, epost, skola.

  Sidan uppdaterades: