Anmälan om förlorat, trasigt eller defekt skolkort - för elever på gymnasiet.

Den här sidan innehåller information för dig som har ett trasigt eller defekt skolkort eller har förlorat kortet. Längst ner finns ett formulär där du kan beställa ett nytt.

Om eleven har förlorat sitt skolkort eller råkat förstöra kortet ska nedanstående anmälan fyllas i och skickas in. Efter det kan du hämta ett tillfälligt skolkort på skolans expedition. Vi spärrar kortet efter vi tagit emot anmälan. 

Vi kontaktar dig via e-post när det nya skolkortet finns att hämta i Stadshuset i Kungälv.
Kostnaden för förlorat eller trasigt skolkort är 100 kronor.

Kortet betalas via Swish när du fått bekräftelse via e-post att kortet finns att hämta, dock senast i samband att kortet hämtas i Kundcenter/Stadshuset.

Betala med Swish

Betala in 100 kronor till nummer 12 36 08 32 32.

OBS! Skriv namn och skola i meddelanderutan.


Om du inte har möjlighet att betala via Swish kan du betala via bankgiro/plusgiro innan kortet hämtas i Kundcenter/Stadshuset.

Betala via bankgiro/plusgiro

Betala in 100 kronor till bankgiro 5600-8436
eller 
Betala in 100 kronor till plusgiro 11 62 10-6

OBS! Skriv namn och skola i meddelanderutan.


Defekt skolkort

Det är väldigt sällan som ett skolkort slutar att fungera. Oftas beror det på att skolkortet inte hålls tillräckligt länge framför kortläsaren. Innan du anmäler ditt kort som defekt bör du därför testa igen att hålla kortet mot kortläsaren för att dubbelkolla om det verkligen har slutat att fungera. Om kortet är defekt ska du fylla i och skicka in nedanstående anmälan. Efter det kan du hämta ett tillfälligt skolkort på skolans expedition. 

Vi spärrar kortet efter vi tagit emot anmälan.

Vi kontaktar dig via e-post när det nya skolkortet finns att hämta i Stadshuset, Ytterbyvägen 2, Kungälv.
OBS! För att få ut ditt nya kort måste du ta med ditt defekta skolkort (eller eventuellt kvitto som du fått av busschauffören).

Ingen avgift tas ut.

OBS! DETTA GÄLLER ENDAST SKOLKORT. FRITIDSKORT OCH ANDRA KORT ERSÄTTS INTE.

Förlorat eller trasigt skolkort
Defekt skolkort
Personuppgift elev
Du måste fylla i fältet
Du måste fylla i fältet
Du måste fylla i fältet
Du måste fylla i fältet
Du måste fylla i fältet
Du måste fylla i fältet
Du måste fylla i fältet
Swish
Bankgiro/Plusgiro
Enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679) ska en personuppgiftsansvarig tillhandahålla den registrerade viss information om personuppgiftsbehandlingar som sker under dennes ansvar. Läs mer nedan.

 

Information om personuppgiftsbehandling


Enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679) ska en personuppgiftsansvarig tillhandahålla den registrerade viss information om personuppgiftsbehandlingar som sker under dennes ansvar.

Avser behandlingen: Anmälan om förlorat busskort.

Personuppgiftsansvarig:
Kommunstyrelsen
Telefon: 0303-23 80 00
E-post: kommun@kungalv.se

Dataskyddsombud:
Martin Lindén
Telefon: 0303-23 80 00
E-post: dataskyddsombud@kungalv.se
Ändamålet med behandling:
Upprättande av personligt busskort. Uppgifterna kommer i tillämplig mån att vidarebehandlas för arkivändamål i enlighet med svensk arkivlagstiftning.

Rättslig grund för behandlingen:
Lag om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor.

Mottagare av personuppgifter:
Västtrafik AB. Uppgifter som skickas in till en myndighet kan bli offentliga och får då begäras ut av alla så länge detta inte hindras av sekretess.

Lagringstid:
Kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan reglerar hur länge olika uppgifter sparas innan de gallras eller arkiveras.

De registrerades rättigheter:
Du som lämnar personuppgifter har rätt att begära ut ett registerutdrag över uppgifterna, begära rättelse samt, i tillämpliga fall, radering. Den enskilde kan även begära begränsad behandling, samt har rätt att invända mot vissa behandlingar. Man har även en rätt till dataportabilitet. Läs mer på datainspektionen.se

Information om hur man klagar till tillsynsmyndigheten:
Datainspektionen är tillsynsmyndighet i ärenden som gäller personuppgiftsbehandling. Har ni klagomål om hur dina uppgifter hanterats kan ni vända er till dem.

Kategorier av personuppgifter som berörs:
Namn, personnummer, adress, telefonnummer, epost, skola.

  Sidan uppdaterades: