Fria resor för ungdomar läsåret 2018/2019

Här hittar du information om fria resor för skolungdomar på högstadiet och gymnasiet samt formulär för att ansöka om fria resor.

Alla folkbokförda ungdomar i kommunen som går i årskurserna 7-9 i grundskolan samt 1-3* på gymnasiet erbjuds fria resor med kollektivtrafiken. Denna satsning är en del i att uppfylla kommunfullmäktiges mål om att öka andelen resor med kollektivtrafiken. Syftet med satsningen är att få fler att använda kollektivtrafiken och därmed minska behovet av skjutsandet i bil.

*för årskurs 3 gäller fram till och med avslutad vårtermin.

 

Så ansöker du

Fria resor innebär erbjudande i form av:

  • Skolkort läsåret 2018/2019 (vardagar 04-19 i Kungälv) Gäller ej gymnasieelever eller om du har rätt till skolskjuts.
  • Fritidskort läsåret 2018/2019 (vardagar 19-22 regionen runt)

Ansökan om skolkort vardagar 04-19
Ansökan om fritidskort vardagar 19-22

Båda korten är giltiga under lov med undantag för jul- och sommarlov. För att ta del av erbjudandet måste du skicka in en ansökan. Ansökningsperioden är öppen mellan 1 augusti 2018 och 15 maj 2019 för läsåret 2018/2019. 

Korten skickas hem till den adress som angivits vid ansökan. Det tar cirka 3-4 veckor från ansökan till att korten delas ut med posten.  

 

Förlorat, skadat eller defekt kort

Borttappade eller skadade kort ersätts inte.

Defekt kort
Det är väldigt sällan som ett kort är defekt. Oftast beror det på att kortet inte hålls tillräckligt länge framför kortläsaren. Innan du anmäler ditt kort som skadat bör du därför prova att hålla kortet mot kortläsaren några sekunder för att dubbelkolla om det verkligen har slutat fungera. Om kortet ändå inte fungerar, kontakta kollektivtrafik@kungalv.se.

Observera att efter den 15 juni 2019 upphör hanteringen för samtliga kort för läsåret 2018/2019

Frågor

Om du har frågor om korten, kontakta kundcenter på kundcenter@kungalv.se eller telefon 0303-23 80 00.

På Västtrafiks hemsida hittar du tidtabeller för kollektivtrafiken. (Extern länk)

  Sidan uppdaterades: