Information om skollinjetrafiken

Från och med läsårsstart augusti 2016 innebär skollinjetrafiken att på- och avstigningar endast möjliggörs vid utsatta hållplatser.

Syftet till detta är Kungälvs kommun tillsammans med Västtrafik vill få:

  • En mer tydlig trafik, alla vet vad som gäller, ingen behöver ansvara för var man vill gå på eller av eller bäst stannar.
  • En likvärdig trafik för landsbygdsresenärer som tätortsresenärer.
  • Mindre miljöpåverkan, färre stopp mindre utsläpp.
  • Minska försenade bussar då bussbolagen snabbare kan få ut vikarier som inte behöver ha kännedom om var eleverna går på och av.

Under våren 2016 tittade kommunen tillsammans med bussbolagen på vilka vägar som behövde kompletteras med fler hållplatser. Inventeringen blev klar i juni och uppsättning av hållplatser påbörjades därefter.

Samtliga hållplatser för skollinjetrafiken hittar du på Västtrafiks webbplats (extern länk)

  Sidan uppdaterades: