Tillfällig skolskjuts vid olycksfall

Om du av medicinska skäl eller på grund av ett olycksfall behöver extra hjälp att ta dig till din skola kan du ansöka om tillfällig skolskjuts.

Ansöker gör du hos försäkringsbolaget, Protector Forsikring AB. För att ansöka om tillfällig skolskjuts behöver du ett intyg från läkare där det står under vilken tid taxi beviljats. Skicka in intyget och din skadeanmälan till Protector Forsikring AB.

Anmäl olycksfallsskada till Protector Forsikring ASA i första hand via formuläret på Protectors hemsida. Anmäl skada (extern länk, protectorforsakring.se)

Om du av någon anledning inte kan anmäla på Protectors hemsida är du välkommen att kontakta försäkringsbolaget direkt för hjälp, +46 08-410 637 00.

Alla elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde är olycksfallsförsäkrade hos Protektor Forsikring ASA. Läs mer om försäkringar till elever, barn och ungdomar inom Kungälvs kommun.

  Sidan uppdaterades: