Tillfällig skolskjuts vid olycksfall

Om du av medicinska skäl eller på grund av ett olycksfall behöver extra hjälp att ta dig till din skola kan du ansöka om tillfällig skolskjuts.

Ansöker gör du hos försäkringsbolaget, Protector Forsikring AB. För att ansöka om tillfällig skolskjuts behöver du ett intyg från läkare där det står under vilken tid taxi beviljats. Skicka in intyget och din skadeanmälan till Protector Forsikring AB.

Kontaktuppgifter till Protector Forsikring ASA
Anmäl olycksfallsskada till Protector Forsikring ASA (extern länk)
E-post: skador@protectorforsakring.se
Telefon: 08-410 637 00

Alla elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde är olycksfallsförsäkrade hos Protektor Forsikring ASA. Läs mer om försäkringar till elever, barn och ungdomar inom Kungälvs kommun.

  Sidan uppdaterades: