Skolval fristående skolor till förskoleklass och årskurs 7

Samtliga fristående skolor har förskoleklass upp till årskurs 9. Mer information om de fristående skolorna hittar du på respektive skolas hemsida. 

De fristående skolorna har andra regler för urval än kommunens skolor. Kontakta respektive skola för att få reda på vilka urvalsregler de har.

Till Fredkullaskolan, Friskolan i Kärna samt Strandskolan söker du till förskoleklass och årskurs 7 viae-tjänsten för skolval under perioden 30 november till 15 januari.

Vill du söka till Montessoriskolan Älvkullen behöver du kontakta dem för att ta reda på mer om hur du söker plats hos dem.

Fredkullaskolan 
Friskolan i Kärna 
Montessori Strandskolan 
Montessori Älvkullen 

 
Tillbaka till sidan med information om ansökan.

Läs om hur du söker plats på kommunal skola här.

  Sidan uppdaterades: