Skolval 2020

Skolvalet till förskoleklass samt årskurs 7 inför hösten 2020 kommer att vara öppet från den 2 december till den 17 januari. Under aktuell period har du som vårdnadshavare möjlighet att lämna önskemål om skolplacering inför förskoleklass eller årskurs 7.

Alla berörda vårdnadshavare kommer att få en inbjudan hemskickad till sig i slutet av november. Mer information om skolvalet kommer att publiceras på kommunens hemsida under hösten.

Vårdnadshavare som planerar att flytta till Kungälv får kontakta kommunen före den 17 januari samt skicka in en kopia av hyres- eller köpekontrakt.

 

Om du vill veta mer redan nu, kan du läsa om förra årets skolval här.

  Sidan uppdaterades: