Till dig som väntar på kurs- och/eller antagningsbesked från GRvux

Vårt mål är alltid att skicka ut beskeden till våra sökande så fort som möjligt, så att du kan planera din tid. Regeln om att antagningsbeskeden ska nå sökande senast två veckor före kursstart tillämpas mer som undantag än just en regel. I samband med augustistarten i år har dock antagningsarbetet blivit framflyttat. Det beror på att vi väntar på ett besked från Skolverket, som kan påverka hur många platser vi kan starta. Under dagen idag, tisdag, har vi fått veta att detta besked kommer att nå oss antingen på fredag, den sjunde juli, eller i början av nästa vecka. Så fort vi har fått besked från Skolverket kommer vi att göra det sista antagningsarbetet, skicka ut kurs- och antagningsbesked till alla som har ansökt till utbildningarna som startar i augusti samt uppdra utbildningsanordnarna att skicka ut kallelser till de som ska börja studera.

Eftersom tidplanen blivit förskjuten kan det vara svårt att nå vuxenutbildningskontoren i de tretton kommunerna i Göteborgsregionen under semesterperioden. Har du frågor om antagningen till en utbildning ber vi dig att vända dig till vuxenutbildningen i den kommun utbildningen i fråga anordnas. Observera dock deras ev. anpassade öppettider under sommaren.

Hälsningar
GRvux

  Sidan uppdaterades: