Behörighet och betyg

För att söka en kommunal vuxenutbildning krävs att du har en examen, slutbetyg eller avgångsbetyg från gymnasieskolan.

Om du inte har avslutat gymnasiet är du behörig från och med sista halvåret det år du fyller 20 år.

Behörighet till specifik kurs

Att vara behörig till en specifik kurs innebär att du saknar kunskaper motsvarande de som kursen syftar till att ge och att du bedöms klara av den.

Exempel:

Du vill söka till kursen Svenska 2 och då får du inte ha godkänt betyg i kursen eller i motsvarande kurs, då bedöms du inte sakna kunskaper. Du ska dessutom ha förkunskaper i form av kursen Svenska 1 eller motsvarande för att anses kunna klara av att läsa Svenska 2.

Kan du på annat sätt styrka att du har rätt förkunskaper kan detta ge grund för behörighet. Utländsk utbildning som är översatt och bedömd tas med i bedömningen av behörighet.

Du kan inte läsa om en kurs eller motsvarande kurs som du redan fått betyget godkänt i. Får du betyget underkänt kan du dock läsa om kursen.


Behörighet från grundläggande till gymnasienivå

Generellt gäller att du ska vara klar och ha fått godkänt betyg i grundskolans kurser innan du kan söka till motsvarande kurser på gymnasial nivå. De kurser du behöver ha godkänt i från grundläggande nivå är Svenska eller Svenska som andraspråk, Matematik och Engelska.

Har du en utländsk utbildning som bedöms motsvara svensk nioåriga grundskolan och har läst matematik och/eller engelska behöver du inte läsa om den.

  Sidan uppdaterades: