Frånvaro och fusk

Om du har påbörjat en kurs och därefter uteblir från den mer än en månad i följd, utan att detta berott på sjukdom eller beviljad ledighet, anses du ha avbrutit utbildningen.

Detta kommer att medföra avskrivning från utbildningen. Rektor får medge undantag, om det finns synnerliga skäl.


Hantering av fusk

På Vuxenutbildningen har vi nolltolerans mot fusk.

Detta räknas som fusk:

  • Att kopiera någon annans material.
  • Att använda otillåtna hjälpmedel.
  • Att skriva av någon annan eller delge någon annan otillåten information vid skrivtillfälle/examination.
  • Att fabricera/hitta på falska uppgifter
  • Att låta någon annan skriva ens arbete


Åtgärder vid fusk

Om du ertappas med att ha fuskat har du ett enskilt samtal med din lärare och du får inget betyg på arbetet eller provet.

Om fuskandet fortsätter ges inget betyg på kursen. Du som studerande ska också informeras om rätt till särskild prövning. Du kan också få extra samtal med rektor om du och/eller din lärare så vill.

  Sidan uppdaterades: