Ny på vuxenutbildningen

Här finns information till dig som är ny på Vuxenutbildningen.

Schemat för vuxenutbildningen finns på Skola24 (extern länk).

Du kan också ladda ner ett tomt schema här om du vill fylla i själv (42 kB, pdf).


Begäran om betygsdokument

När du avslutar en kurs eller utbildning på Vuxenutbildningen måste du fylla i en blankett för att få ditt betyg utfärdat. Blanketten lämnas till expeditionen som sen utfärdar betyget. Du hämtar blanketten i receptionen eller laddar ner den och skriver ut den här (27 kB, pdf).

Vi är anslutna till betygsdatabasen vilket innebär att betyg från 2014 och senare redan finns hos oss. Äldre betyg måste du själv skicka till Antagningsservice, 838 72 Frösön. Observera att du alltid har ett eget ansvar att kontrollera att dina betyg och andra viktiga meriter är universitets- och högskolerådet (UHR) tillhanda i utsatt tid för anmälan, även om din skola är ansluten till betygsdatabasen.


Biblioteket

Vi samarbetar med Kungälvs bibliotek som ligger i Mimers kulturhus. Biblioteket har också en uppsättning låneböcker till de flesta av våra kurser. Här finns arbetsrum att boka för enskilda studier och grupparbeten.


Frånvaro, sjukdom och byte av kurs

Frånvaro och avbrott

Om du har påbörjat en kurs och därefter uteblir från den mer än en månad i följd, utan att detta berott på sjukdom eller beviljad ledighet, anses du ha avbrutit utbildningen.

Detta kommer att medföra avskrivning från utbildningen. Rektor får medge undantag, om det finns synnerliga skäl.

Sjukdom

När du är sjuk ska du kontakta din lärare. Det gör du bäst genom mail. Du ska intemeddela expeditionen eller Studie- och yrkesvägledare.

Från den 8:e sjukdagen krävs ett läkarintyg. Du lämnar in en kopia till expeditionen

Byte av kurs

Om du av någon anledning hamnat i fel kurs kan du ansöka om ett byte. Kontakta då våra studie- och yrkesvägledare för ny planering av dina studier. Byte av kurs kan endast ske om det finns plats.

 

Datorer

Datorer finns för utlåning under dagen för eget skolarbete. Datorerna finns att låna hos ansvarige Torben Christoffersen i rum J030 på bottenvåningen.

Du kan också använda din egen dator eller Ipad och då behöver vi datorns mac-adress eller IP-adress. Datoransvarig hjälper dig med anslutningen. 

Vuxenutbildningens bärbara datorer är utrustade med ”sändare” vilket gör att vi lätt kan spåra en försvunnen dator.


Elevkök

Du kan ta med egen mat till vårt elevkök som ligger på bottenvåningen. Där finns kylskåp och mikrovågsugnar. Du ansvarar för ordningen där. Ta själv med dig bestick, tallrik samt glas och diska dessa efter användning.

Du kan köpa lunchkuponger till Mimers Hus elevmatsal (Bamba) i expeditionen. Ett häfte kostar 500 kronor och du får en faktura hemskickad när du hämtat ditt häfte.

 

Förskola

Du som har barn inom barnomsorgen, lämna ditt personliga schema till förskolans personal så att du lätt kan nås vid behov.


Försäkring

Studerande vid Vuxenutbildningen är försäkrade genom kommunen under skoltid. Observera att försäkringen inte gäller på fritiden. Anmäl till oss om något har inträffat. Du kan läsa mer om försäkringen samt hur du går tillväga för att anmäla på denna webbsida


Provtillfällen/omprov

Du får besked av din lärare när prov äger rum. Omprovstillfällen äger rum under terminen. Du antecknar dig på en lista som ligger utanför expeditionen. Tider anges på Informations-TV:n. Undantag kan förekomma och meddelas av lärare i ämnet.


Rökning

Du får bara röka på särskild plats utanför byggnaden. Obs! Släng fimpen i avsedd behållare/ cementrör.


Studieplanering och eget ansvar

Ta kontakt med undervisande lärare om du behöver hjälp med att planera dina studier. Du har ett eget ansvar för dina studier. Om du inte studerat på länge så kan det vara bra att repetera följande:

  • Hitta lugn och ro och bestämda tider
  • Sömnen är viktig för minnet
  • När ska jag studera – avsätt speciella tider för dina studier
  • Ta pauser
  • Planera för dina studier - länk till ett tomt schema
  • Ta anteckningar, gör mind maps eller annat som passar dig
  • Repetera

 

Utrymningsplan

En utrymningsplan finns till vänster om dörren i varje utrymme/sal. Studera den så att du vet vad du ska göra om den måste användas. Var noga med att kontrollera var utrymningsvägarna finns.


Utvärdering

En gång per termin görs en utvärdering av hela vuxenutbildningen. Utvärdering av våra kurser görs vid kursavslut.


Vikarier

Om en lärare är sjuk en längre tid tar vi in en vikarie. Vid korttidsfrånvaro ställs lektioner in och de studerande hänvisas till självstudier.

  Sidan uppdaterades: