Prövning och validering

Om du läser minst halvtid vid Vuxenutbildningen i Kungälv så är kostnaden för prövning 300 kronor per kurs. För andra som vill pröva sina kunskaper kostar det 500 kronor.

Om du läst hos oss på Vuxenutbildningen i Kungälv och fått betyget F i någon kurs, kan du inom ett år från betygsdatum göra denna prövning utan kostnad.

Prövning kan endast göras i de kurser som vi har under innevarande termin och om du studerar hos oss.

Vuxenutbildningen tar enbart emot elever för prövningar som har läst kursen på skolan. Övriga typer av prövningar har Vuxenutbildningen ingen möjlighet att ta emot.

Skicka anmälan till:

Mimers Hus Vuxenutbildningen
Box 574
442 16 Kungälv

Kontakta vår expedition vid frågor
Telefon:0303-23 83 40
E-post: komvux@kungalv.se


Validering

Sitter dina kunskaper i händerna och i huvudet, fast de inte finns på papper? Nu kan du som saknar betyg få dina kunskaper bekräftade och dokumenterade. Det kallas Validering.

För mer information kontakta studie- och yrkesvägledare.

  Sidan uppdaterades: