Studera i en annan kommun

Du har rätt att läsa kurser på grundläggande nivå i en annan kommun om det passar dig bättre.

Grundläggande och Gymnasial nivå

Om du vill läsa kurser på gymnasial nivå är du i första hand hänvisad till det utbud som vi i Kungälv erbjuder. Det kan vara kurser som vi har i vår egen verksamhet eller i samarbete med andra kommuner eller utbildningsanordnare.

Om du vill läsa en kurs eller utbildning som vi inte erbjuder ska du göra så här:

  • Ansök hos den kommun eller anordnare som erbjuder utbildningen du vill läsa.
  • Skicka eller lämna in en kopia på din ansökan till oss i Kungälv med ett följebrev som beskriver varför du vill läsa kursen och ditt mål med dina studier. Skicka din kopia på ansökan och brev till: 

Vuxenutbildningen
Box 574
442 16 Kungälv.


Vår rektor bedömer din ansökan och fattar beslut om vi betalar för den utbildningsplatsen eller inte. Denna information går sedan vidare till den anordnande kommunen eller utbildningsanordnaren. Det kan ta ett par veckor att handlägga din ansökan så se till att vara ute i god tid.

Utbildning i en annan kommun eller hos annan utbildningsanordnare beviljas bara när det finns särskilda skäl så var noga med att beskriva dina mål och tankar i ditt brev.


Eftergymnasial nivå och folkhögskola

Utbildningar till folkhögskola eller på eftergymnasial nivå behöver inte gå via eller godkännas av din hemkommun. Där söker du direkt till den skolan. Exempel på eftergymnasial nivå kan vara yrkeshögskola eller högskola/Universitet. 

  Sidan uppdaterades: