Studieform och takt

Du kan studera på tre olika sätt på Vuxenutbildningen i Kungälv. Schemalagda kurser, utbildning på halvdistans och på distans.

Schemalagd kurs och utbildning på halvdistans hålls i Vuxenutbildningens lokaler medan distansutbildningen tillhandahålls av företaget Hermods.

Schemalagd undervisning

Att studera schemalagt innebär att man har schemalagda lektioner varje vecka. Du förväntas vara närvarande och aktivt delta i lektionerna som en del av utbildningen. Lektionerna kan innehålla:

  • genomgångar
  • gruppdiskussioner
  • laborationer
  • seminarier
  • studiebesök och examinationer av olika slag samt andra för ämnet lämpliga inslag

Denna studieform rekommenderas för dig som inte studerat på länge eller behöver mycket stöd i dina studier.


Halvdistans

Att studera på halvdistans innebär att du tar ett stort egenansvar att se till att genomföra dina studier efter den individuella studieplanen. Här kombineras obligatoriska lektioner, handledningstid och självstudier. Det är viktigt att poängtera att lektion och handledningstid inte är samma sak och ersätter inte varandra. Handledningstiden är inte obligatorisk men en kontinuerlig närvaro krävs (en gång per vecka) och det ska ske en överenskommelse mellan dig och din lärare om när och hur ofta du ska vara närvarande.

Denna studieform rekommenderas för dig som är van att studera och har lätt för att planera och genomföra dina studier på egen hand och endast behöver handledning i dina studier (finns endast i matematikkurserna).


Distans

Distansstudier genomförs av utbildningsföretaget Hermods på uppdrag av Vuxenutbildningen i Kungälv.

På Hermods.se finner du mer information om distansstudier (extern länk).

Distansstudier rekommenderas bara till dig som är mycket målmedveten och som har lätt för att lära och på egen hand planera och genomföra dina studier.


Studietakt

När man läser på Vuxenutbildningen räknar man poäng per vecka för att ange studietakten. Varje kurs har mellan 50 och 200 poäng och dessa slås ihop och delas med det antal veckor kurserna går på.

Exempel: Om en person läser kurser till ett värde av 400 poäng och läser dem under 20 veckor så delar man 400 poäng med 20 veckor och får 20 poäng per vecka. Om en person skulle läsa 200 poäng på 20 veckor blir resultatet 10 poäng per vecka.

  • Minst 20 poäng per vecka = 100 procent (heltid)
  • Minst 15 poäng per vecka = 75 procent
  • Minst 10 poäng per vecka = 50 procent

Om du studerar och får studiemedel från CSN är det viktigt att du vet hur din studietakt ser ut eftersom nivån för studiemedlet är beräknat på din studietakt.

  Sidan uppdaterades: