Undersköterskeutbildning

Den här utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta med människor som behöver din hjälp. Utbildningen förbereder dig för yrkeslivet och högskolan.

Du får en bred yrkeskompetens och kan arbeta som undersköterska eller vårdbiträde:

 • på sjukhus
 • inom hemtjänsten
 • på äldreboenden
 • inom verksamheter för personer med funktionsnedsättningar


Utbildningens innehåll

Under utbildningen kommer du att läsa om människan ur ett brett perspektiv.
Det handlar om:

 • hälsa
 • medicin
 • pedagogik
 • sociologi
 • psykologi
 • psykiatri och vårdvetenskap

Utbildningen pågår under ett och ett halvt år, dvs tre terminer.

I utbildningen ingår både praktiska och teoretiska delar. Det arbetsplatsförlagda lärandet, APL innebär att du under fyra veckor, heltid följer en yrkeshandledare på arbetsplatsen. Du följer din handledares arbetsschema med dag, kvälls- och helgarbete. 

Vi har en varierad undervisning i form av:

 • lektioner
 • metodövningar
 • studiebesök
 • grupparbeten och individuella arbeten

Du kommer att arbeta med vår digitala läroplattform Office 365 (Teams). Det är också där du lämnar in dina arbetsuppgifter till lärarna.

APL är obligatorisk. Vi kan validera bort första APL perioden om du kan visa intyg att du har arbetat heltid inom vård och omsorg området under två år.

Sedan 2021-07-01 är utbildningen till undersköterska ändrad till undersköterskeprogrammet.

Om du har en påbörjad utbildning enligt det gamla vård- och omsorgsprogrammet behöver du kontakta en studie- och yrkesvägledare för att få veta vad som gäller för dig.

Kurser undersköterskeprogrammet termin 1:
Anatomi och fysiologi 1 (50p)
Anatomi och fysiologi 2 (50p)
Psykologi 1 (50p)
Omvårdnad 1 (100p)
Social omsorg 1 (100p)
Gerontologi och geriatrik (100p)
Svenska/Svenska som andraspråk 1 (100p)

Kurser undersköterskeprogrammet termin 2:
Omvårdnad 2 (100p)
Social omsorg 2 (100p)
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 (100p)
Hälso och sjukvård 1 (100p)
Psykiatri 1 (100p)

Kurser undersköterskeprogrammet termin 3:
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 (100p)
Hälso och sjukvård 2 (100p)
Psykiatri 2 (100p)
Vård och omsorg specialisering (100p)
Samhällskunskap 1a1 (50p)

Vård- och omsorgscollege

Vuxenutbildningen i Kungälv är certifierade genom Vård- och omsorgscollege. Detta är en kvalitetsstämpel på den vårdutbildning som vi erbjuder. För att få VOC diplom måste du ha godkända betyg i minst 1 500 poäng av kurserna. För att få veta vad som gäller för just dig, kontakta en studie- och yrkesvägledare.


 
 
  Sidan uppdaterades: