Vård och omsorgsutbildning

Den här utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta med människor som behöver din hjälp. Utbildningen förbereder dig för yrkeslivet och högskolan.

Du får en bred yrkeskompetens och kan arbeta som vård- och omsorgspersonal, exempelvis undersköterska:

 • på sjukhus
 • inom hemtjänsten
 • på äldreboenden
 • inom verksamheter för personer med funktionsnedsättningar


Utbildningens innehåll

Under utbildningen kommer du att läsa om människan ur ett brett perspektiv.
Det handlar om:

 • hälsa
 • medicin
 • pedagogik
 • sociologi
 • psykologi
 • psykiatri och vårdvetenskap

Utbildningen är i första hand planerad för att läsas under ett och ett halvt år men om du skulle ha behov av ett annat upplägg kan du diskutera detta med någon av våra studie- och yrkesvägledare. Vi rekommenderar att du bokar en tid hos en studie- och yrkesvägledare för ett planeringssamtal innan du söker utbildningen. Utbildningen består av ett antal lösa kurser som bör läsas i en viss ordning.

I utbildningen ingår både praktiska och teoretiska delar. Det arbetsplatsförlagda lärandet, APL innebär att du under fyra veckor, heltid följer en yrkeshandledare på arbetsplatsen. Du följer din handledares arbetsschema med dag, kvälls- och helgarbete. 

Vi har en varierad undervisning i form av:

 • lektioner
 • metodövningar
 • studiebesök
 • grupparbeten och individuella arbeten

Du kommer att arbeta med vår digitala läroplattform Office 365 (Teams). Det är också där du lämnar in dina arbetsuppgifter till lärarna.

APL är obligatorisk. Har man tidigare arbetat inom vård och omsorg området motsvarande två års heltidsarbete och kan uppvisa ett intyg på detta, kan man validera bort utbildningens första APL period.


Vård och omsorgsutbildning i lärlingsform

Du kan också läsa Vård och omsorgsutbildningen i lärlingsform. Då är du i skolan en dag i veckan, tre dagar på en arbetsplats och en dag för självstudier. Utbildningen är på tre terminer och har samma innehåll som den traditionella utbildningen. Du kan också få VOC-diplomet.


Schema för kurser

För att undvika krockar i ditt schema är kurserna indelade i flera block. Du kan söka inom samma block men väljer du att söka över blockgränserna finns det en risk att ämnen krockar schemamässigt och du kan bli tvungen att stryka en kurs. Söker du från ett och samma block kan vi garantera att det inte blir schemakrockar.

Gemensamma kurser:

Block 1a
Vård och omsorgsarbete 1* VÅRVÅR01 200
Medicin1 MEDMED01 150
Psykologi 1 PSKPSY01 50
Hälsopedagogik HALHAL0 100
Summa: 500

Block 1b
Vård och omsorgsarbete 2 VÅRVÅR02 150
Etik och människans livsvillkor MÄNETI0 100
Specialpedagogik 1 SPCSPE01 100
Psykiatri 1 PSYPSY01 100
Summa: 450

Fördjupningskurser:

Block 1c
Psykiatri
Psykiatri 2* PSYPSY02 200
Specialpedagogik 2* 100 OBSERVERA! Endast höstterminen
Akutsjukvård* SJUAKU0 200 OBSERVERA! Endast vårterminen
Medicin 2 MEDMED02 100 OBSERVERA! Endast vårterminen

Äldres hälsa och livskvalitet* GERÄLD0 200 
Höst- och vårstart
Vård och omsorg vid demenssjukvård GERVÅR0 100 
Höst- och vårstart
Vård och omsorg - specialisering VADVAR00S 50 
Höst- och vårstart
Gymnasiearbete mot vård och omsorg GYARVO 100 
Höst- och vårstart
Samhällsbaserad psykiatri 100 
Höst- och vårstart
Palliativ vård 100 
Höst- och vårstart


Vård- och omsorg specialisering 50 poäng

Detta är ingen allmänt sökbar kurs. Men om du i slutet på din vård och omsorgsutbildning, det vill säga i din sista studieperiod saknar poäng för att få ditt vård- och omsorgscollege diplom, har du möjlighet att läsa kursen vård- och omsorg specialisering 50 poäng. Vill du söka den här kursen, tar du kontakt med studie- och yrkesvägledare.


Gymnasiearbete

Kursen Gymnasiearbete 100 poäng utför du i din sista studieperiod under din fördjupningskurs och avslutande APL. Detta enligt vård- och omsorgscollege. 


Vård- och omsorgscollege

Vuxenutbildningen i Kungälv är certifierade genom Vård- och omsorgscollege. Detta är en kvalitetsstämpel på den vårdutbildning som vi erbjuder. För att få VOC diplom måste du ha godkända betyg i minst 1 400 poäng av kurserna samt godkänt i kursen Gymnasiearbete mot vård och omsorg, 100 poäng.

 • 1400 poäng = anställningsbar i Kungälvs kommun.
 • 1500 poäng = VOC-diplom (inklusive gymnasiearbete)
Vård och omsorg
  Sidan uppdaterades: