Evenemang och mötesplatser

Regeringen har beslutat att begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Max åtta personer får samlas

Regeringen har beslutat att allmänna sammankomster begränsas ytterligare. Från och med 24 november och fyra veckor framåt får endast åtta personer delta vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Förslaget innebär att polisen kan ställa in eller upplösa en allmän sammankomst eller offentlig tillställning med fler än 8 deltagare.

Information om begränsningen till åtta personer hos Krisinformation.se

Information begränsningen till åtta personer på Länsstyrelsen webbplats

Stöd för bedömning av risker

På Folkhälsomyndighetens sida finns verktyg att använda till stöd för bedömning av riskfaktorer, riskbedömning samt förslag till riskreducerande åtgärder.

Riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19

Rekommendationer för träningsanläggningar och idrott

Folkhälsomyndigheten har rekommendationer till träningsanläggningar och idrott. 

Rekommendationer för idrott och träningsanläggningar med anledning av covid-19

  Sidan uppdaterades: